mask

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An bàn nội dung kỳ họp thứ nhất khóa mới 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Chiều 23/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để triển khai công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14, ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 30/6/2021.

Theo đó, để chuẩn bị các nội dung kỳ họp, trên cơ sở chức năng, thẩm quyền của mình, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết và hồ sơ tài liệu liên quan công tác bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Trưởng, Phó trưởng các ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Phối hợp tham mưu các tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định về số lượng ủy viên các ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; về việc tổ chức hai kỳ họp thường lệ trong năm 2021; phối hợp xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh…

Cùng với các nội dung trên là phối hợp chuẩn bị báo cáo tổng hợp kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến HĐND tỉnh; báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo và nghị quyết kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa phản ánh vẫn còn một số ngành, huyện còn nhiều đơn thư chưa giải quyết và trả lời. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các ban HĐND tỉnh trong tháng 6/2021. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong điều kiện khó khăn, phức tạp do diễn biến của dịch Covid-19, cho nên yêu cầu đặt ra việc tổ chức kỳ họp thứ nhất là khẩn trương, khoa học, bài bản và chất lượng.

Muốn vậy thì công tác chuẩn bị phải chu đáo, chặt chẽ, khoa học, nhất là khâu chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, quy định. Yêu cầu Văn phòng và các ban HĐND tỉnh rà soát, đôn đốc các cơ quan liên quan hoàn thiện khâu chuẩn bị và thẩm tra của HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp lần này.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thái Thị An Chung báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thái Thị An Chung báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 của Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung việc phê duyệt nhân sự cho HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; phối hợp UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Trong tháng 7 sẽ đưa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đi vào hoạt động, gắn với kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể, có nội quy, quy chế hoạt động bài bản, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và đoàn công tác của tỉnh, huyện Nam Đàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh một số yêu cầu cần tập trung trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Tổ chức chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và là kỳ họp thường lệ đầu tiên năm 2021 của HĐND tỉnh.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; việc giải quyết đơn thư của công dân; việc thực hiện kết luận sau giám sát…

Tin mới