mask

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức trong thời gian 2,5 ngày (từ ngày 6 - 8/7/2022) tại thành phố Vinh. HĐND tỉnh xem xét, thông qua 34 dự thảo nghị quyết và 23 loại báo cáo. Ngoài ra có phiên thảo luận tổ; chất vấn và trả lời chất vấn.

Chiều 16/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An;…

TRÌNH HĐND TỈNH XEM XÉT 34 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, 23 BÁO CÁO
Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phiên làm việc đã cho ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Theo đó, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ trình kỳ họp xem xét 23 loại báo cáo; trong đó Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 8 loại báo cáo; UBND tỉnh chuẩn bị và trình 10 loại báo cáo; các ngành liên quan chuẩn bị và trình 5 loại báo cáo.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 ảnh 2
Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại phiên họp, trên cơ sở thảo luận, nhất là ý kiến giải trình của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về nguyên nhân khách quan, chủ quan khi UBND tỉnh đề nghị dừng xây dựng 1 nghị quyết và bổ sung 6 nghị quyết so với dự kiến ban đầu vào danh mục nghị quyết trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 34 dự thảo nghị quyết; trong đó UBND tỉnh chuẩn bị và trình 27 dự thảo nghị quyết; Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và trình 7 dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 ảnh 3
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giải trình làm rõ nội dung một số nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6. Ảnh: Thành Duy

Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức trong thời gian 2,5 ngày (từ ngày 6 - 8/7/2022) tại thành phố Vinh. Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 9/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022; thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp từ sau ngày 11/7/2022.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến về thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

TIẾP TỤC TỔ CHỨC TỐT "KỲ HỌP KHÔNG GIẤY"

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất với nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

Đối với ý kiến về tiếp xúc cử tri chuyên đề, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trước mỗi kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử; đồng thời ủng hộ, khuyến khích các đại biểu, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề giữa hai kỳ họp.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ 6 tới đây là lần thứ hai HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức theo hình thức không giấy, do đó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu cần tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, khắc phục dần những khiếm khuyết tại Kỳ họp thứ 5 để hoàn thiện và tổ chức thành công kỳ họp; công tác điều hành cũng cần khoa học, hiệu quả hơn nữa.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến nội dung UBND tỉnh đề nghị dừng xây dựng 1 nghị quyết và bổ sung 6 nghị quyết so với dự kiến ban đầu vào danh mục nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 6, để không lặp lại vấn đề này trong các kỳ họp tiếp theo, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý UBND tỉnh cần tổ chức cuộc họp vào cuối mỗi năm và yêu cầu các sở, ngành liên quan đề xuất danh mục nghị quyết cần trình HĐND tỉnh trong năm tiếp theo; qua đó thể hiện bao quát tình hình quản lý Nhà nước của các sở, ngành; cũng như góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 ảnh 6
Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến lựa chọn số lượng, nội dung giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2023, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 quan điểm đã được Đảng Đoàn HĐND tỉnh thống nhất là: tăng cường số lượng giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, cụ thể là từ 2 nội dung lên 4 nội dung mỗi năm; tránh tối đa trùng giám sát của Đoàn ĐBQH trên địa bàn tỉnh; nội dung giám sát lựa chọn những vấn đề nóng, liên quan đến rất nhiều đối tượng và đang được xã hội quan tâm để khi đi sâu vào giám sát sẽ giúp thêm cho công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; tổng hợp nội dung của HĐND tỉnh giám sát 2 khóa trở lại đây, đánh giá hiệu quả sau các cuộc giám sát đó để xác định có tái giám sát hay không hoặc quyết định lựa chọn vấn đề giám sát mới; điều hòa giữa các lĩnh vực giám sát.

Trên cơ sở 5 nguyên tắc, quan điểm này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổng hợp lại các dữ liệu để đề xuất nội dung giám sát trình Thường trực HĐND tỉnh bàn, lựa chọn và thống nhất nội dung giám sát năm 2023 để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua làm cơ sở để tiến hành giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 ảnh 7
Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất các nội dung công tác tháng 5, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND tỉnh cần xác định trách nhiệm của mình để bắt đầu thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 4 vừa qua.

Tin mới