mask

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8

(Baonghean.vn) - Sáng 26/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;…

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CẦN LINH HOẠT

Tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo Quyết định thành lập Đoàn, Kế hoạch, đề cương 2 chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị chương trình giám sát cần linh hoạt. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh thảo luận, trao đổi một số nội dung liên quan đến thành phần đoàn giám sát, phương pháp giám sát, cũng như việc điều hòa giữa các nội dung giám sát, đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra; đồng thời hạn chế tối đa một địa phương, đơn vị có nhiều đoàn giám sát đến làm việc.

Liên quan đến nội dung điều hòa các hoạt động giám sát, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nêu quan điểm: Về cách thức triển khai cần căn cứ vào nội dung đã được Thường trực thống nhất là trong các hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề ưu tiên giám sát của Thường trực vì sẽ trình kỳ họp HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

Như vậy các Ban HĐND tỉnh có thể chuyển hình thức từ giám sát sang khảo sát, sau đó nếu phát hiện ra vấn đề, có thể đề nghị Thường trực thành lập đoàn giám sát chuyên đề.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Thành phần các đoàn giám sát cần đảm bảo gọn và nếu cần thiết có thể mời thêm các đại biểu khác cùng tham gia. Chương trình giám sát cần linh hoạt, có thể giám sát trực tiếp hoặc qua báo cáo.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 ảnh 3

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo về việc chi trả phụ cấp chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến về báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp trong năm của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình. Trong đó, tại cuộc họp, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho phép bổ sung danh mục 8 nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2022 và đưa ra khỏi danh mục 2 nghị quyết.

Tham dự cuộc họp, thông qua giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về công tác khám, chữa bệnh giai đoạn 2018-2022, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nêu vấn đề chi trả phụ cấp chống dịch Covid-19 hiện nay vẫn chậm; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo; đồng thời qua giám sát tại các bệnh viện cho thấy dự báo năm 2023 sẽ thiếu thuốc chữa bệnh do công tác đấu thầu hiện nay gặp khó khăn.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 ảnh 4

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng phát biểu làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc bổ sung danh mục 8 nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2022. Ảnh: Thành Duy

NÊU CAO TRÁCH NHIỆM, TÍNH CHỦ ĐỘNG TRONG CHUẨN BỊ
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH HĐND TỈNH

Kết luận nội dung phiên họp, liên quan đến việc điều hòa các nội dung giám sát, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổng hợp những nội dung đã giám sát, dự kiến tiến hành giám sát để điều hòa chương trình giám sát hợp lý.

Đặc biệt, từ thực tiễn đặt ra, ngay từ đầu mỗi năm, cần căn cứ kế hoạch giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh để điều hoà chương trình giám sát hợp lý, đảm bảo hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 ảnh 5

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về nội dung 2 chương trình giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo cụ thể về thành phần đoàn, cũng như cách thức, phương pháp thực hiện. Đặc biệt về cách làm, nếu các đối tượng được giám sát gần TP. Vinh có thể mời về trụ sở HĐND tỉnh để tiến hành giám sát; còn quá trình về giám sát ở cơ sở cần cân nhắc thành phần gọn, hợp lý, có thể phân theo tổ để giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả.

Về xây dựng kế hoạch giám sát 2 chuyên đề trên, người đứng đầu HĐND tỉnh cũng yêu cầu đảm bảo cụ thể về phạm vi, nội dung, xác định đúng đối tượng được giám sát, khảo sát; lịch trình rõ ràng.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 ảnh 6

Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất bổ sung danh mục 8 nghị quyết trình HĐND tỉnh trong năm 2022, tuy nhiên Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, việc đề nghị bổ sung này phản ánh các ngành tham mưu của UBND tỉnh chưa nắm hết các văn bản tham chiếu là quy trình phải thông qua HĐND tỉnh.

Do đó, Thường trực HĐND yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh cần tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, nghe các ngành tham mưu, báo cáo để không lặp lại thiếu sót dẫn đến phải đề nghị bổ sung danh mục ban hành nghị quyết; qua đó cũng nêu cao trách nhiệm, tính chủ động từ sớm của các sở, ngành trong công tác này.

Việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cần quan tâm thực hiện đảm bảo cả về thể thức, nội dung, quy trình để chính sách ban hành có tính khả thi, sớm đi vào cuộc sống.

Tới đây, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh sẽ ký quy chế phối hợp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong quy chế phải đảm bảo công tác rà soát, trình danh mục ban hành nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chặt chẽ; đồng thời hàng tháng cần báo cáo Thường trực HĐND tỉnh danh mục dự thảo hồ sơ nghị quyết đã chuẩn bị và tiến độ chuẩn bị; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thay vì 6 tháng như hiện nay.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 ảnh 7

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến đề xuất nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 10/2022. Theo đó, nội dung được thống nhất lựa chọn để tổ chức giải trình là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đánh giá kết quả hoạt động tháng 8; thống nhất nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Liên quan đến các đề xuất của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc chi trả chế độ hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid -19…

Tin mới