Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đối với cán bộ công chức, viên chức Khối Các cơ quan cấp tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Thông báo số 920-TB/TU tại Hội nghị đối thoại với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận.

Trước đó, ngày 11/5/2023, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đối thoại với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh với chủ đề "Khát vọng - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển".

Toàn cảnh hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh tư liệu: Thành Cường ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Hội nghị đối thoại tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa thiết thực: Toàn tỉnh bước vào năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ; tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định quốc gia và HĐND tỉnh thông qua, đang được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo hành lang pháp lý quan trọng về định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong ngắn hạn và dài hạn.

Các thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được thời gian qua tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.

Đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên các cơ quan, đơn vị trong Khối Các cơ quan tỉnh có nhiều đóng góp và có vai trò rất quan trọng trong tham mưu lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tác động toàn diện đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận cán bộ trong Khối còn thiếu tận tụy, thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chất lượng tham mưu chưa cao; có biểu hiện dè chừng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong tham mưu, xử lý công việc; gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý, cơ chế điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở cấp phòng còn chồng chéo, bất cập, hiệu quả chưa cao.

Về nhiệm vụ, giải pháp, đối với cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 yêu cầu:

Tăng cường lãnh đạo công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của tỉnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức về ý thức, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, cộng sự, quyết tâm đổi mới, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, vì sự phát triển của tỉnh.

Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định. Nâng cao chất lượng tham mưu, thể hiện chính kiến, quan điểm khi tham mưu, tránh chung chung, đùn đẩy, thiếu rõ ràng. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong nội bộ cơ quan, trong ngành và giữa các ngành, cơ quan, đơn vị.

Nêu cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc, sáng tạo, cống hiến; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt công tác cán bộ; tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ đủ đức, tài, liêm chính, trách nhiệm, tâm huyết trong các cơ quan, đơn vị. Điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức trì trệ, có nhiều khuyết điểm, vi phạm làm cản trở sự phát triển và giảm sút niềm tin của nhân dân.

Đối với cán bộ công chức, viên chức các cơ quan đơn vị, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh 3 yêu cầu:

Tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, có trách nhiệm, đồng cảm, chia sẻ với Nhân dân.

Tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, sâu sát cơ sở, nắm vững thực tiễn; tiên phong ứng dụng chuyển đổi số, cải cách hành chính. Chủ động đề xuất cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến; tận tâm, tận tụy trong công việc; tận tình, trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nêu cao danh dự, lòng tự trọng, tự tin khẳng định bản thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì lợi ích chung; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc phát triển của tỉnh.

Về tổ chức thực hiện, Thường trực Tỉnh ủy giao:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; các nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đối thoại; theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu trả lời các đề xuất, kiến nghị của đại biểu đã gửi đến Ban tổ chức Hội nghị đối thoại liên quan công tác tổ chức cán bộ và công tác cải cách hành chính Đảng. Nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quy định, hướng dẫn xử lý, thay thế cán bộ vi phạm theo tinh thần của kết luận.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan trả lời thấu đáo các đề xuất, kiến nghị của đại biểu đã gửi đến Ban tổ chức Hội nghị đối thoại thuộc thẩm quyền giải quyết; nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những vướng mắc, bất cập liên quan các chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại...

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh nội dung trả lời các đề xuất, kiến nghị của đại biểu đã gửi đến Ban tổ chức Hội nghị đối thoại, tuyên truyền trên các kênh thông tin nội bộ và đại chúng; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kết luận đến các tổ chức đảng trực thuộc; theo dõi, kiểm tra tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung đã được kết luận tại Thông báo này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kết luận trong các báo cáo chuyên đề và định kỳ hàng năm.

Tin mới