mask

Thủy điện bản Vẽ vận hành xả điều tiết nước hồ chứa

(Baonghean.vn) - Vào lúc 14 giờ ngày 23 tháng 9, Công ty Thủy điện bản Vẽ thực hiện vận hành xả 2 cửa xả lũ, điều tiết hồ chứa thủy điện Bản Vẽ.

Tiến hành xả lũ ở 2 cống.
Tiến hành xả lũ ở 2 cống.

Công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết, do nước đầu nguồn về nhanh, khoảng 550m3/giây, nước hồ đạt cao trình 199,4 m, dự kiến mức nước đạt cao trình 200m. Để đảm bảo cho công trình đầu mối, Công ty thủy điện Bản Vẽ tiến hành điều tiết nước qua 2 cống xả lũ với tổng lưu lượng xả là 380 đến 550 m3/ giây.  

Trạm thủy văn cho biết, đến 16 giờ, ngày 23 tháng 9, mức nước đo được ở Trạm thủy văn Tương Dương vẫn nằm dưới 6.600cm, đây là mức nước bình thường, chưa gây lũ lụt cho vùng hạ du./.

Thanh Ngọc

Tin mới