mask

Thủy điện Bản Vẽ xả lũ

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.
Thủy điện Bản Vẽ xả lũ. Ảnh: Thành Cường
 

Tin mới