mask

Thủy điện Khe Bố dự kiến xả lũ vào 19 giờ ngày 22/8

(Baonghean.vn) - Dự kiến, tổng lưu lượng xả tại thủy điện Khe Bố khoảng 510 m³/s đến 680m³/s (bao gồm phát điện qua các tổ máy và qua đập tràn), có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.
0:00 / 0:00
0:00

Vào lúc 11 giờ 18 phút, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được Thông báo số 246/TB-KHPP ngày 22/8/2022 của Nhà máy Thủy điện Khe Bố về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố.

Thủy điện Khe Bố dự kiến xả lũ vào 19 giờ ngày 22/8 ảnh 1

Thủy điện Khe Bố xả lũ. Ảnh tư liệu

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Khe Bố được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Nhà máy Thủy điện Khe Bố dự kiến vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Khe Bố như sau:

Thời gian dự kiến xả qua đập tràn: Vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 22/8/2022.

Lưu lượng xả: Tổng lưu lượng xả khoảng 510/s đến 680m³/s (bao gồm phát điện qua các tổ máy và qua đập tràn) có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm dưới mức 487m³/s.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho UBND các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ 2 được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Khe Bố biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân./.

Tin mới