mask

Tích cực, chủ động để thực hiện tốt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Ông Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0:00 / 0:00
0:00
Tích cực, chủ động để thực hiện tốt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương ảnh 1

Một góc phố mới ở Đô Lương. Ảnh: H.V

P.V: UBND tỉnh Nghệ An vừa thông báo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vậy xin ông cho biết những thông tin chính của quy hoạch?

Ông Hoàng Văn Hiệp: Tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh đã nghe, cho ý kiến và thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, mô hình không gian huyện Đô Lương được phát triển với cấu trúc 1 trung tâm (thị trấn Đô Lương), 3 vùng phát triển (vùng đô thị Đô Lương, vùng đô thị Giang Sơn và vùng đô thị Thượng Sơn) và 4 trục động lực (QL15, QL7C, QL7 và QL48E).

Tích cực, chủ động để thực hiện tốt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương ảnh 2

Nhờ thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị ở Đô Lương. Ảnh: TL

Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và phong tục tập quán của địa phương, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của vùng và của huyện, phân thành 3 vùng phát triển. Cụ thể:

Phân vùng 1 (vùng phía Tây Bắc): Gồm 6 xã (Ngọc Sơn, Lam Sơn, Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn và Bài Sơn) với quy mô 92,84 km2. Đây là vùng phát triển kinh tế vườn đồi, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, cây công nghiệp, dược liệu; chăn nuôi gia súc; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

Phân vùng 2 (vùng trung tâm): Gồm thị trấn Đô Lương và 13 xã (Bắc Sơn, Bồi Sơn, Đà Sơn, Đặng Sơn, Đông Sơn, Hòa Sơn, Lạc Sơn, Lưu Sơn, Nam Sơn, Thịnh Sơn, Tràng Sơn, Văn Sơn, Yên Sơn) với quy mô 96,56 km2. Đây là vùng kinh tế tổng hợp, tập trung phát triển thương mại dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao và sản xuất thực phẩm sạch cho các khu đô thị.

Phân vùng 3 (vùng Đông Nam): Gồm 13 xã (Trung Sơn, Thuận Sơn, Xuân Sơn, Tân Sơn, Minh Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Nhân Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn và Mỹ Sơn) với quy mô 165,09 km2. Đây là vùng dự trữ phát triển mở rộng không gian của khu kinh tế Nghệ An. Định hướng phát triển công nghiệp, nông lâm nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.

Trong định hướng phát triển không gian đô thị, Đô Lương sẽ có 3 đô thị: Đô thị Đô Lương (đô thị loại IV) có chức năng là trung tâm hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật và thương mại dịch vụ của thị xã Đô Lương và các huyện phía Tây Nam tỉnh. Đô thị Giang Sơn (đô thị loại V), là đô thị sinh thái phía Tây Bắc huyện Đô Lương. Đô thị Thượng Sơn (đô thị loại V) là đô thị thương mại dịch vụ khu vực phía Đông Nam huyện Đô Lương.

Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, quy hoạch Khu công nghiệp tại các xã Trù Sơn, Hiến Sơn, Nhân Sơn, Quang Sơn với tổng diện tích khoảng 2.000ha theo định hướng phát triển mở rộng Khu kinh tế Nghệ An; Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ tại xã Hòa Sơn 40-80 ha. Quy hoạch mở rộng 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích 114,84ha và quy hoạch 7 khu làng nghề theo hướng tập trung.

Phát triển nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, chất lượng cao theo chuỗi liên kết với các sản phẩm chủ lực của huyện. Phát triển lúa chất lượng cao quy mô 500 ha tại các xã vùng đồng bằng; Cây công nghiệp ngắn ngày ứng dụng công nghệ cao quy mô 800ha tại các xã vùng bán sơn địa và vùng bãi bồi; Cây dược liệu tại vùng Giang Sơn, Mỹ Sơn với quy mô 150 - 200 ha.

Tích cực, chủ động để thực hiện tốt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương ảnh 3

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương. Ảnh tư liệu huyện cung cấp

Việc xây dựng quy hoạch nhằm làm cơ sở để công nhận huyện Đô Lương đạt tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2023 và làm tiền đề để xây dựng huyện Đô Lương trở thành thị xã. Mặt khác, tạo lập cơ sở pháp lý để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức không gian phát triển của huyện đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa các vùng, các huyện nhằm khai thác tối đa thế mạnh về vị trí chiến lược của huyện.

P.V: Vậy để thực hiện tốt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, thời gian tới cần triển khai như thế nào?

Ông Hoàng Văn Hiệp: Trước hết, trên cơ sở ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9, UBND huyện phối hợp với Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện nội dung quy hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để sớm được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sau khi Quy hoạch vùng huyện được phê duyệt thì Đô Lương sẽ tập trung triển khai thực hiện quy hoạch có hiệu quả bằng các giải pháp như sau: Về cơ chế, chính sách: Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi do Trung ương, tỉnh ban hành; Tận dụng tối đa các ưu đãi đầu tư vào KKT Đông Nam. Đặc biệt, đã có nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030. Trên cơ sở đó, hoàn thiện cơ chế chính sách của địa phương trong thẩm quyền theo hướng hỗ trợ tối đa nhà đầu tư về thủ tục, giải phóng mặt bằng, nhằm hấp dẫn và động viên các nguồn lực.

Tích cực, chủ động để thực hiện tốt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương ảnh 4

Một góc thị trấn Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Về huy động vốn đầu tư: Huyện sẽ tích cực và chủ động trong công tác xúc tiến đầu tư, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy tối đa lợi thế về vị trí, vai trò là thị xã thương mại dịch vụ phía Tây Nam tỉnh. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn tỉnh, vốn Trung ương và các nguồn vốn ngoài ngân sách.

Về phát triển nguồn nhân lực: Huyện nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, chú trọng đào tạo và liên kết đào tạo nghề theo hướng nghề chất lượng cao và truyền nghề ở các làng nghề truyền thống.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: Tạo cơ chế để ứng dụng thành tựu của công nghệ 4.0 vào sản xuất, chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới và thủ công truyền thống, trong đó có thương mại điện tử để hướng tới thị trường rộng hơn.

Cùng với đó, tăng cường quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch: Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; quy hoạch chuyên ngành… Nâng cao trách nhiệm kiểm soát của chính quyền, đoàn thể và sự tham gia của cộng đồng đối với công tác quản lý và thực hiện theo quy hoạch, tránh tình trạng phát triển tự phát.

P.V: Xin cám ơn!

Tin mới