Tiền lương của người lao động ở Nghệ An cao nhất là 93 triệu đồng/tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Qua khảo sát, tiền lương doanh nghiệp trả cao nhất cho một số vị trí việc làm là 93 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,25 triệu đồng/người/tháng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Ban quản lý khu Kinh tế Đông Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trong đó, có 14 Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 45 Công ty có cổ phẩn, vốn góp chi phối của Nhà nước, 9.517 doanh nghiệp dân doanh và 80 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, tiền lương bình quân các doanh nghiệp trả cho người lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 6,325 triệu đồng/người/tháng (Tăng 5,4% so với mức tiền lương bình quân năm 2021).

Sản xuất tại một công ty may trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: DT ảnh 1
Sản xuất tại một công ty may trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: DT

Tiền lương doanh nghiệp trả cao nhất cho một số vị trí việc làm là 93 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,25 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Khối các Công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương cao nhất 48,6 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,3 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,25 triệu đồng/người/tháng.

Khối Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương cao nhất 18,5 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,4 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền lương cao nhất 70,9 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,1 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,25 triệu đồng/người/tháng.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền lương cao nhất 93 triệu đồng/người/tháng, bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất 3,25 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2022 lương bình quân tăng lên hơn 300 ngàn/tháng. Năm 2021, lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp là 6 triệu đồng/tháng.

Tin mới