mask

Tiếp tục tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy cần rà soát kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quý IV/2021 đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ ở từng đơn vị, vừa bảo đảm công tác tham mưu hết sức kịp thời, có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều 11/10, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV/2021.

Tiếp tục tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ảnh 1
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các ban, Văn phòng Tỉnh ủy.

Quý III vừa qua, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực triển khai kế hoạch công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các mặt công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nội chính.

Tiếp tục tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ảnh 2
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý IV, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các đơn vị nhằm thực hiện các nhiệm vụ nhịp nhàng, hiệu quả hơn, vừa thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Kết luận nội dung cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, song các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã thích ứng khá nhanh với bối cảnh để vừa chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, đặc biệt luôn bám sát các chương trình, kế hoạch của từng tháng, năm nhằm tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kịp thời, chính xác.

Tiếp tục tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, việc triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được thực hiện với tiến độ khá tốt, đặc biệt các đơn vị đã tập trung tham mưu để hoàn thiện và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cũng như bổ sung thêm các nội dung từ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay từ những tháng đầu, năm đầu tiên của nhiệm kỳ. 

Các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã để lại dấu ấn trong tham gia công tác phòng, chống dịch Covid -19 thông qua tham mưu kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt tình hình dịch bệnh, qua đó góp phần ban hành chiến lược phù hợp, hiệu quả, đảm bảo kết quả tốt nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời lãnh đạo các đơn vị cũng đã về cơ sở nắm bắt tình hình để cùng các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch. Các Ban xây dựng Đảng của tỉnh cũng đã tham gia bài bản vào công tác triển khai Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, một dự án cấp bách hiện nay.

Tiếp tục tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ảnh 4
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các đơn vị cũng đã triển khai đúng kế hoạch, thời điểm, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên, phục vụ hiệu quả hoạt động của từng Ban, Văn phòng Tỉnh ủy, cũng như tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện nhịp nhàng công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đảng ủy trực thuộc, bảo đảm phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, sát đúng với tình hình thực tiễn ở cơ sở và tình huống cụ thể.

Tiếp tục tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ảnh 5

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác của từng Ban, Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần quan tâm công tác bảo mật thông tin, hoạt động của các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy theo quy định; nâng cao hơn chất lượng tham mưu, đặc biệt trong thể thức văn bản cần đảm bảo thống nhất về hình thức.

Các đơn vị cũng cần tiếp tục rà soát kế hoạch công tác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng quý IV/2021 đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ của quý ở từng đơn vị, vừa bảo đảm công tác tham mưu hết sức kịp thời và có hiệu quả cho sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sau khi đề cập đến những nhiệm vụ chung đối với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho từng đơn vị, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với hệ thống chính trị và Nhân dân, đặc biệt là đối với Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid -19 trong trạng thái mới và chiến lược chống dịch mới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời chỉ đạo các đơn vị để chuẩn bị tốt cho đại hội nhiệm kỳ mới của một số tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên vào cuối năm nay và năm 2022. Các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy cũng cần đôn đốc báo cáo về tình hình hoạt động các ban chỉ đạo thuộc Tỉnh ủy cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin mới