mask

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

(Baonghean.vn) -“Chiều 5/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp để nghe dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhiều thành tựu

Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn ảnh 1
Một góc nông thôn mới Yên Thành. Ảnh: Sách Nguyễn
Nông nghiệp phát triển với tốc độ cao và ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tái cơ cấu, Nghệ An đã từng bước xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, bình quân 13 năm (2008 -2020) đạt 4,76%; dự kiến năm 2021 đạt 4,55%; cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng. 
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày dự thảo báo cáo. Ảnh: Phú Hương

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới, phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, từng bước được đô thị hóa; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc và chuyển biến tích cực. Đến nay toàn tỉnh đã có 280/411 xã đạt chuẩn NTM, bằng 68,13%, có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. 

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được cải thiện; nông dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn  được giữ vững.  
Cần giải pháp phù hợp tình hình thực tế
Sau khi nghe ý kiến góp ý của đại diện các sở, ngành liên quan, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của tỉnh) cũng như các đơn vị liên quan trong xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết, góp ý bổ sung theo đúng quy định. 
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ản: Phú Hương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phú Hương

“Thực tế hiện nay, sản xuất nông hộ vẫn đang là chủ yếu, số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ít; hiệu quả hoạt động của các HTX còn kém, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; công tác chế biến, tiêu thụ nông sản vẫn còn nhiều bất cập. Chính sách tác động đến xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp chưa đủ; một số chỉ tiêu xây dựng NTM chưa bền vững...”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. 

Nông dân Nghệ An thu hoạch lúa vụ xuân năm 2021. Ảnh: Phú Hương
Nông dân Nghệ An thu hoạch lúa vụ xuân năm 2021. Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu ngành Nông nghiệp cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó nêu rõ những giải pháp hiệu quả và phù hợp điều kiện, tình hình thực tế.Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, nhân dân hiểu đây là nội dung cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như người dân. Quan tâm vấn đề xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, căn cứ vào nguồn tiền để xây dựng một chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện và đầy đủ. 

Tin mới