mask

Tỉnh đoàn Nghệ An quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và phát động thi đua chuyên đề

(Baonghean.vn) - Sáng 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh.
Tại điểm cầu cấp tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Chu Chiến Sơn – Phó trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn, cán bộ cơ quan tỉnh đoàn; đại diện Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Trung tâm HTPTTN tỉnh, BCH LL TNXP tỉnh đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, Báo cáo viên, CLB Lý luận trẻ cấp tỉnh. Hội nghị trực tuyến về 21 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại điểm cầu cấp tỉnh, dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn. Hội nghị trực tuyến đến 21 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội nghị đã được nghe đồng chí Chu Chiến Sơn - Phó Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được thông tin đầy đủ những vấn đề trọng tâm trong văn kiện liên quan đến hoạt động của tổ chức Đoàn, trên cơ sở đó lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng đơn vị, từng nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn.

Đồng chí Chu Chiến Sơn - Phó trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Chu Chiến Sơn - Phó Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhằm quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ, thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng Chương trình hành động thực hiện trong các cấp bộ Đoàn, cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh với 6 nội dung lớn, cùng các chỉ tiêu thực hiện.

Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu được quán triệt nhiều nội dung cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cụ thể, Chương trình 1: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Chương trình 2: Phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng quê hương, đất nước; Chương trình 3: Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; Chương trình 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Chương trình 5: Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Chương trình 6: Công tác quốc tế và hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế. 

Các chương trình hành động nhằm vận động thanh niên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, hăng hái tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Nâng cao hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện theo hướng rộng khắp, đổi mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; vận động thanh niên tích cực, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

BÍ thưBí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát động chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng đó, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú có chất lượng, những cán bộ Đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dấn thân vào những lĩnh vực khó khăn để bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.

Tỉnh đoàn Nghệ An quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và phát động thi đua chuyên đề ảnh 5
Tỉnh đoàn Nghệ An quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và phát động thi đua chuyên đề ảnh 6
Tỉnh đoàn Nghệ An quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và phát động thi đua chuyên đề ảnh 7

Hình ảnh một số điểm cầu. Ảnh: Tổng hợp từ các đơn vị. 

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương nhấn mạnh các nội dung quan trọng thời gian tới. Cụ thể, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bám sát chỉ tiêu đã đề ra, triển khai hiệu quả các chương trình hành động.

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh đoàn cũng yêu cầu các đơn vị đoàn cơ sở kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất; bám sát chỉ đạo của cấp ủy địa phương; phát huy vai trò của thanh niên trong công tác phòng chống dịch./.

Tin mới