Tỉnh Nghệ An đề nghị hạn chế tối đa việc tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo

(Baonghean.vn) - Trong trường hợp thực sự cần thiết tổ chức phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ biện pháp 5K, treo biển khuyến cáo…tại các cơ sở tôn giáo.

Ngày 7/6, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản hỏa tốc số 3642/UBND-NC “V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, tin ngưỡng trong tình hình mới” gửi Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ; Công an tỉnh; Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An.

Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Theo văn bản, UBND tỉnh yêu cầu: Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ trực tiếp làm việc với Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh để tuyên truyền, vận động và đề nghị các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo hạn chế tối đa việc tổ chức các cuộc lễ. Trong trường hợp thực sự cần thiết tổ chức phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ biện pháp 5K, treo biển khuyến cáo…tại các cơ sở tôn giáo.
Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ kêu gọi và biểu dương các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phát huy tinh thần nhân văn, bác ái đồng hành với chính quyền trong phòng, chống dịch và vận động đóng góp ủng hộ “Quỹ vaccine phòng Covid-19 Việt Nam” của Chính phủ; lựa chọn và suy tôn các tập thể và cá nhân thuộc Giáo hội các tôn giáo có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh động viên, khen thưởng kịp thời theo quy định.
UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ làm việc để chức sắc, chức việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời chủ động đấu tranh ngăn chặn các đối tượng lợi dụng, xuyên tạc tình hình dịch bệnh gây mất ổn định trên địa bàn; rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các hội, nhóm mang danh tôn giáo để kịp thời báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp quản l‎ý, đấu tranh, xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.
Sở Y tế cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, người đại diện các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
UBND các huyện, thành phố, thị xã phân công lực lượng trực tiếp làm việc các chức sắc, chức việc, người dại diện các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tuân thủ biện pháp 5K, treo biển cảnh báo... tại các cơ sở tôn giáo; tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành cùng chính quyền trong phòng, chống dịch và vận động đóng góp ủng hộ “Quỹ vaccine phòng Covid-19 Việt Nam của Chính phủ”.
UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung./.

Thành Chung

Tin liên quan

Tin mới