mask

Tinh thần xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đề cao tại Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn)- Trả lời phóng viên Báo Nghệ An về công tác xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ Bùi Thanh Bảo đánh giá: Tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thể hiện trong Đại hội XIII tiếp tục được thể hiện quyết liệt hơn.

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ, thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung về nội dung các văn kiện được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII về công tác xây dựng Đảng.

Tinh thần xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đề cao tại Đại hội XIII của Đảng ảnh 1
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

PV: Là một đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, đồng chí có thể cho biết cảm nhận, suy nghĩ của mình?

Đồng chí Bùi Thanh Bảo: Tôi rất vinh dự khi là một thành viên của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điều cảm nhận đầu tiên của tôi là không khí rất trang nghiêm, trọng thể, bố trí, sắp xếp khoa học, chặt chẽ, tạo điều kiện cho đại biểu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình; đặc biệt là khâu điều hành rất bài bản, rất tầm cỡ của Đoàn Chủ tịch. 

PV: Qua các nội dung dự thảo văn kiện, đồng chí có cảm nhận như thế nào?

Đồng chí Bùi Thanh Bảo: Các Văn kiện trình Đại hội là một hệ thống báo cáo rất thống nhất, đầy đủ, chặt chẽ, từ câu chữ ý tứ cho đến tầm nhìn chiến lược; thể hiện được tổng kết không chỉ của nhiệm kỳ khóa XII mà các nhiệm kỳ trước đó, cũng như vạch ra đường hướng nhiệm vụ 10 năm tới, đặc biệt là 5 năm tới.

Báo cáo chính trị cũng đã chỉ ra 5 bài học sâu sắc được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn, từ đổi mới; 6 nhiệm vụ trọng tâm và cả hệ thống giải pháp. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra triển vọng phát triển mới cho đất nước, cho dân tộc chúng ta trong thời gian tới.

PV: Các Báo cáo chính trị, các Văn kiện được trình bày tại Đại hội, đồng chí đánh giá có sát với thực tiễn không?

Đồng chí Bùi Thanh Bảo: Báo cáo chính trị vừa cập nhật được tinh thần, tính lý luận chính trị rất cao, nhưng đặc biệt cập nhật được tính thực tiễn của đất nước, của dân tộc, kết hợp rất hài hòa trong phần đánh giá cũng như phần phương hướng tới. 

Và có lẽ kết quả mà chúng tôi thấy tâm đắc nhất, đầy đủ nhất mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc, đó là “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” được đại biểu cả hội trường nhiệt liệt hoan hô, đồng tình rất cao.

Tinh thần xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đề cao tại Đại hội XIII của Đảng ảnh 2
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ, thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII. Ảnh: Thành Duy

PV: Thưa đồng chí, nhiệm kỳ khóa XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực hiện rất quyết liệt và hiệu quả, đồng chí nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Đồng chí Bùi Thanh Bảo:  Các nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ khóa XII, Đảng ta đề cao tinh thần phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đảm bảo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt, tinh thần này được thể hiện trong Đại hội XIII càng rõ hơn, càng quyết tâm hơn, càng quyết liệt hơn. 

Công tác xây dựng Đảng phải gắn với chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng gắn với bảo vệ Đảng trong thời kỳ mới. Chúng tôi thấy quan điểm và hệ thống giải pháp lần này rất rõ và chúng ta có quyền tin tưởng rằng sau Đại hội XIII, Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch hơn, vững mạnh hơn.

PV: Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức là một trong những nội dung tiếp tục được đặt ra tại Văn kiện Đại hội XIII. Với cương vị là một đứng đầu cấp ủy ở huyện, theo đồng chí, công tác này sẽ được triển khai như thế nào để xây dựng hệ thống chính trị huyện thực sự vững mạnh?

Tinh thần xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đề cao tại Đại hội XIII của Đảng ảnh 3
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ, thành viên Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội XIII của Đảng trả lời phỏng vấn. Ảnh: Nhật Lệ

Đồng chí Bùi Thanh Bảo: Công tác xây dựng Đảng là công tác then chốt của Đảng. Trong vấn đề then chốt thì chúng ta xây dựng, sắp xếp, kiện toàn bộ máy gắn với tinh giản biên chế để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của bộ máy, vận hành được đồng bộ, tốt hơn. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện Tân Kỳ nói riêng cũng như các địa phương khác đã làm và có một số kết quả bước đầu rất tốt. Sau Đại hội XIII này, chúng tôi tiếp tục kiên trì, để rồi tiếp tục sắp xếp bộ máy, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là tinh giản biên chế để đảm bảo bộ máy chúng ta hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Với tinh thần mỗi một cán bộ, đảng viên, đặc biệt là công chức phải lấy mục tiêu sự hài lòng của người dân để đánh giá, xem xét, sắp xếp cán bộ tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Tin mới