mask

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ảnh 1
Ngôi nhà tranh ở làng Đông, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, nơi đồng chí Lê Hồng Phong chào đời. Ảnh: Đào Tuấn

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến ngày kỷ niệm, các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sỹ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, khôi phục cơ sở đảng, lập lại cơ quan lãnh đạo, thúc đẩy hoạt động của Đảng khi cách mạng gặp bước khó khăn, thoái trào trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ảnh 2
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tuyên truyền phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Hồng Phong, đó là ý chí cách mạng kiên cường, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cộng sản; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của quần chúng Nhân dân, biết dựa vào Nhân dân để đưa cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo; luôn giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng; là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

Gắn với tuyên truyền những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ảnh 3

Thuyết minh viên Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí. Ảnh: Đào Tuấn

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: các ban, ngành chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ kỷ niệm quy mô cấp tỉnh. Tổ chức đoàn đi dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo và thăm thân nhân đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học; phối hợp Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương bổ sung tư liệu mới phim tài liệu về đồng chí Lê Hồng Phong. Đồng thời, các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu; thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong; xây dựng tuyến tin bài, phóng sự trên các báo, đài, tạp chí, trên mạng xã hội; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Tin mới