Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ - Họ là ai?

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

 1.Ông  Mai Tiến Dũng -  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, làm Tổ trưởng Tổ công tác. Ông Mai Tiến Dũng sinh ngày 8/1/1959.  Quê quán xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Ngoại thương, Đại học Luật. Học hàm, học vị: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân luật. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. Trước khi giữ vị trí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Ngọc Thành)
Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  làm Tổ trưởng Tổ công tác. Ông Mai Tiến Dũng sinh ngày 8/1/1959. Quê quán xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Ngoại thương, Đại học Luật. Học hàm, học vị: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân luật. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII. Trước khi giữ vị trí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam. Ảnh: Internet

 2. Ông Lê Mạnh  Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà, Tổ phó Tổ công tác. Ông Lê Mạnh Hà sinh ngày 8/10/1957. Quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. từng là Thiếu tá quân đội, sau khi ra quân, ông về giảng dạy ở Trường Hàng không Việt Nam. Tiếp đến ông chuyển sang làm chuyên viên Bộ Kế hoạch-Đầu tư, sau đó là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM; Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông TPHCM; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hà được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ năm 2015. (Ảnh: Vietnamnet)
Ông Lê Mạnh Hà- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó Tổ công tác. Ông Lê Mạnh Hà sinh ngày 8/10/1957. Quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. từng là Thiếu tá quân đội, sau khi ra quân, ông về giảng dạy ở Trường Hàng không Việt Nam. Tiếp đến ông chuyển sang làm chuyên viên Bộ Kế hoạch-Đầu tư, sau đó là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TP. Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông TPHồ Chí Minh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hà được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ năm 2015. Ảnh: Internet

 3. Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ phó Tổ công tác. Ông Lục sinh năm 1962, quê quán tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Cao Lục từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Ông Nguyễn Cao Lục - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó Tổ công tác. Ông Lục sinh năm 1962, quê quán tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Cao Lục từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ.  Ảnh: Internet

 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu, Thành viên Tổ công tác. Ông Hiếu sinh ngày 23/6/1959, quê quán xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ. Phụ trách theo dõi vùng ĐBSCL, vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam;... (Ảnh: MPI Portal).
  Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Thành viên Tổ công tác. Ông Hiếu sinh ngày 23/6/1959, quê quán xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực: Kinh tế công nghiệp; nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia; xuất nhập khẩu, thị trường thương mại trong nước; du lịch, dịch vụ. Phụ trách theo dõi vùng ĐBSCL, vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam;... Ảnh:Internet

 5. Ông  Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thành viên Tổ công tác. Ông Tuấn sinh năm 1961, quê quán Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương; Thạc sĩ kinh tế. Ông Hiếu được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ và Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt; giúp Bộ trưởng chỉ đạo triển khai công tác Hiện đại hóa, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Ngành Tài chính, công tác Hiện đại hóa, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý công tác thuế; thanh tra tài chính... (Ảnh: mof.gov.vn)
Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên Tổ công tác. Ông Tuấn sinh năm 1961, quê quán Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương; Thạc sĩ kinh tế. Ông Hiếu được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ và Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt; giúp Bộ trưởng chỉ đạo triển khai công tác Hiện đại hóa, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Ngành Tài chính, công tác Hiện đại hóa, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý công tác thuế; thanh tra tài chính... Ảnh: Internet

 6. Ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Thành viên Tổ công tác. Ông Dũng sinh năm 1975, quê quán Nam Định, Thạc sĩ luật học. Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Thi hành án dân sự, hành chính; Bổ trợ tư pháp; Kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác văn phòng của Bộ; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính, thể chế, thủ tục hành chính của Bộ; Công tác công đoàn, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ. (Ảnh: Dân Trí)
Ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp,  Thành viên Tổ công tác. Ông Dũng sinh năm 1975, quê quán Nam Định, Thạc sĩ luật học. Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: Thi hành án dân sự, hành chính; Bổ trợ tư pháp; Kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác văn phòng của Bộ; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính, thể chế, thủ tục hành chính của Bộ; Công tác công đoàn, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ. Ảnh: Internet

7. Ông  Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Thành viên Tổ công tác. Ông Nguyễn Trọng Thừa sinh năm 1963, quê quán Ninh Giang, Hải Dương. Chuyên môn Tiến sĩ kinh tế. Phụ trách các lĩnh vực: Công tác tôn giáo; Công tác cải cách hành chính; Công tác thanh niên; Công tác tổng hợp.(Ảnh: moha.gov.vn).
Ông  Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thành viên Tổ công tác. Ông Nguyễn Trọng Thừa sinh năm 1963, quê quán Ninh Giang, Hải Dương. Chuyên môn Tiến sĩ kinh tế. Phụ trách các lĩnh vực: Công tác tôn giáo; Công tác cải cách hành chính; Công tác thanh niên; Công tác tổng hợp.(Ảnh: moha.gov.vn).

8. Ông Đặng Công Huẩn -  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Thành viên Tổ công tác. Ông Huẩn sinh năm 1963, quê quán xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Trình độ: Tiến sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng thanh tra Chính phủ, ông Huẩn làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Báo Thanh tra)
 Ông Đặng Công Huẩn -  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ,  Thành viên Tổ công tác. Ông Huẩn sinh năm 1963, quê quán xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Trình độ: Tiến sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng thanh tra Chính phủ, ông Huẩn làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Internet

9. Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan, thường trực Tổ công tác. Năm 2016, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển từ Bộ Tư Pháp về trực thuộc Văn phòng Chính phủ để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác thẩm tra, tham mưu, tổng hợp của VPCP về quy định thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.(Ảnh: ANTV)
Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,Thường trực Tổ công tác. Năm 2016, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính được chuyển từ Bộ Tư Pháp về trực thuộc Văn phòng Chính phủ để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác thẩm tra, tham mưu, tổng hợp của VPCP về quy định thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.Ảnh: Internet
Ngoài ra, thường trực Tổ công tác của Thủ tướng còn có Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Vũ Thiện Vương (ngoài cùng bên trái) và chuyên viên chính Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thị Loan. Ảnh: VGP
Ngoài ra, thường trực Tổ công tác của Thủ tướng còn có Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Vũ Thiện Vương (ngoài cùng bên trái) và chuyên viên chính Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thị Loan. Ảnh: VGP

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới