Tọa đàm 'Công tác Tuyên giáo Nghệ An - Thành tựu, bài học và trách nhiệm trước yêu cầu mới'

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm “Công tác Tuyên giáo Nghệ An - Thành tựu, bài học và trách nhiệm trước yêu cầu mới”, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cấp ủy chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo tinh thông, bản lĩnh, gương mẫu, tâm huyết với nghề; khắc phục tình trạng sáo mòn, rập khuôn, máy móc.
Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Công tác Tuyên giáo Nghệ An - Thành tựu, bài học và trách nhiệm trước yêu cầu mới”. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa
Nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo 

Tại cuộc tọa đàm, các tham luận của các đại biểu đã nêu bật truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng và truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Nghệ An.

Theo đó, ở Nghệ An, hoạt động tuyên truyền, cổ động diễn ra sôi nổi ngay từ thời điểm Đảng ra đời và trong từng giai đoạn cách mạng đều luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, tích cực, chủ động tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc tọa đàm khẳng định, ngành Tuyên giáo Nghệ An tiếp tục đổi mới, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ảnh: Mai Hoa

Công tác Tuyên giáo Nghệ An đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tích cực hội nhập quốc tế, tham gia xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh khẳng định đóng góp chung của ngành Tuyên giáo Nghệ An đối với công tác xây dựng Đảng và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tại tọa đàm, nhiều tham luận cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên giáo ở từng nội dung, lĩnh vực cụ thể.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Đó là kinh nghiệm và yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay của Công an tỉnh; kinh nghiệm trong công tác phối hợp định hướng tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại của Sở Ngoại vụ.

Một số kinh nghiệm trong công tác tư tưởng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng tổ chức hội trên địa bàn tỉnh của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An; công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh.

Vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm bắt và xử lý dư luận xã hội của huyện Thanh Chương; vai trò công tác tuyên giáo trong việc phát triển thành phố Vinh thành đô thị văn minh, hiện đại của thành phố Vinh; kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đơn vị nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Nam Đàn…

Đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường Đại học Vinh tham luận về vai trò công tác chính trị tư tưởng trong học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Mai Hoa
Khắc phục tình trạng sáo mòn, rập khuôn, máy móc trong công tác tuyên giáo 

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, bên cạnh đánh giá cao những đóng góp của ngành Tuyên giáo Nghệ An vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đặt ra một số băn khoăn liên quan đến chất lượng tham mưu cho cấp ủy triển khai công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của ngành Tuyên giáo thời gian qua có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Mặt khác, việc nắm bắt, dự báo, đánh giá diễn biến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân có lúc chưa sát đúng, thiếu kịp thời; công tác chỉ đạo, cung cấp thông tin, định hướng dư luận có lúc, có thời điểm chưa tốt; xử lý vấn đề báo chí phản ánh có lúc chưa quyết liệt; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động, thiếu sắc bén và chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; sử dụng phương châm “xây kết hợp với chống” trong công tác tuyên truyền chưa nhuần nhuyễn, hiệu quả...

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên giáo cần khắc phục tình trạng sáo mòn, rập khuôn, máy móc. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ với những khó khăn mà công tác tuyên giáo và những người làm công tác tuyên giáo đang phải đối diện hiện nay, nhất là đối diện với thực tế sai phạm của một số tổ chức, đảng viên và đấu tranh với đồng chí của mình; đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tiếp tục thể hiện quyết tâm, quyết liệt, đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của cán bộ làm công tác tuyên giáo với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Muốn vậy, đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới công tác tham mưu cho cấp ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo hướng linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương.

Trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 do Chính phủ trao tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Đề án số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ trong cán bộ, đảng viên và các Quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

Song song với đó là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo phương châm “Nhanh nhạy - Bám sát thực tiễn - Thuyết phục - Hiệu quả”; tăng cường đối thoại với nhân dân, xử lý kịp thời những vướng mắc về tư tưởng ngay tại cơ sở, tạo sự thống nhất trong đảng và đồng thuận trong nhân dân. Và công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân là phải song hành, vì vậy, ngành Tuyên giáo cần tăng cường phối hợp với các ban, ngành trong hệ thống chính trị để nâng cao hiệu quả tuyên giáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Đối với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tuyên giáo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt bằng những kế hoạch, công việc cụ thể đối với mặt trận Tuyên giáo, chứ không phải bằng lời nói trên các diễn đàn.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cũng phải luôn chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo tinh thông, bản lĩnh, gương mẫu, tâm huyết với nghề; phải thực sự sắc bén, tinh thông và am hiểu nghiệp vụ, có tư duy phản biện và dũng khí đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội; khắc phục tình trạng sáo mòn, rập khuôn, máy móc trong công tác tuyên giáo….

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Trung ương tổ chức. Ảnh: Mai Hoa

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới