mask

Tôn vinh 80 nông dân tiêu biểu 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

(Baonghean) - Chiều 9/3, tại TX Cửa Lò Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Bắc miền Trung tổ chức Chương trình “Nông dân vì công đồng” khu vực Bắc miền Trung năm 2013 nhằm tôn vinh những nông dân xuất sắc trong sản xuất.

Tiêu chí lựa chọn “Nhà nông vì cộng đồng” của chương trình là những người làm nghề nông có trách nhiệm với môi trường, với sức khoẻ cộng đồng và vì nền nông nghiệp bền vững. Có 80 nông dân tiên tiến tiêu biểu đến từ 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh được tôn vinh trong Chương trình “Nông dân vì cộng đồng”. Trong những năm qua, Công ty Syngenta kết hợp với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống những người nông dân tiến tiến trong sản xuất.

Theo đó, công ty đã cung cấp cho những nông dân này các kiến thức về sản xuất nông nghiệp hiện đại nhằm nâng cao kiến thức sản xuất, giúp nông dân làm chủ ruộng đồng và tăng thu nhập trên đơn vị đất sản xuất. Sau khi xây dựng thành công hệ thống những người nông dân giỏi trên địa bàn và họ có trách nhiệm trực tiếp truyền tải tiến bộ khoa học kỹ thuật cho cộng đồng nông dân trên địa bàn sinh sống về những giải pháp canh tác tối ưu giúp nâng cao thu nhập, sức khoẻ và bảo vệ môi trường.

Đây là hình thức sản xuất tiên tiến hiện đại quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường sống bền vững cho cộng đồng. Dịp này, có 80 nông dân tiên tiến tiêu biểu đến từ 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được tôn vinh vì có nhiều thành tích trong việc sản xuất hiệu quả và an toàn cho môi trường.

Huy Cung

Tin mới