mask

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà công nhân ngành than

Trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, sáng 6/4/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Công ty Cổ phần than Vàng Danh, thành phố Uông Bí.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh tại khu tập thể 314 trước khi vào ca sản xuất. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh tại khu tập thể 314 trước khi vào ca sản xuất. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh tại khu tập thể 314 trước khi vào ca sản xuất. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh tại khu tập thể 314 trước khi vào ca sản xuất. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh tại khu tập thể 314 trước khi vào ca sản xuất. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh tại khu tập thể 314 trước khi vào ca sản xuất. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Trí Dũng/ TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh. Ảnh: Trí Dũng/ TTXVN

Tin mới