mask

Tổng kết chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

(Baonghean.vn) - Sáng 20/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết chiến lược phát triển thống kê tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện 21 huyện, thành thị và các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tiến Đông
Hội nghị có sự tham dự của đại diện 21 huyện, thành, thị và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tiến Đông

Giai đoạn 2011-2020, hoạt động thống kê và quản lý Nhà nước về thống kê đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động thống kê đã được tổ chức, triển khai thực hiện ngày càng sâu rộng, thông tin thống kê ngày càng đa dạng, kịp thời, độ tin cậy được nâng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các cấp, các ngành, các cá nhân và đối tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật. Hệ thống thống kê từ tỉnh tới cơ sở được củng cố, trình độ năng lực đã được nâng lên.

Các xã, phường, thị trấn thực hiện việc bố trí công chức chuyên trách làm công tác thống kê; các ngành, đơn vị đều bố trí người kiêm nhiệm thực hiện thống kê theo chuyên ngành…

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An Phan Trường Sơn cho biết nhờ có những số liệu thống kê kịp thời đã góp phần giúp UBND tỉnh, các ngành, các địa phương đánh giá được tình hình nhằm có chiến lược phát triển hợp lý. Ảnh: Tiến Đông
Cục trưởng Cục Thống kê Nghệ An Phan Trường Sơn cho biết, qua các số liệu thống kê đã góp phần giúp UBND tỉnh, các ngành, các địa phương đánh giá được tình hình nhằm có chiến lược phát triển hợp lý. Ảnh: Tiến Đông

Trong giai đoạn 2011-2020 đã có 136 ấn phẩm thống kê được biên soạn và phát hành, trong đó có 10 ấn phẩm niên giám thống kê; 120 báo cáo phân tích, dự báo thống kê; 5 báo cáo chuyên đề… Các số liệu thống kê đạt tỷ lệ đầy đủ lên đến trên 99%.

Riêng năm 2020, số liệu thống kê cho thấy tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 của tỉnh ước đạt 84.625 tỷ đồng, tăng 4,45% so với năm 2019. Trong mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 18.473 tỷ đồng, tăng 4,99%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 25.860 tỷ đồng, tăng 7,92%; khu vực dịch vụ ước đạt 36.023 tỷ đồng, tăng 2,22% và thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm 4.269 tỷ đồng, tăng 1,07%...

Việc thống kê một cách kịp thời góp phần giúp cho UBND tỉnh đề ra những chiến lược phát triển kịp thời. Ảnh tư liệu Thanh Lê
Việc thống kê một cách kịp thời góp phần giúp cho UBND tỉnh đề ra những chiến lược phát triển kịp thời. Ảnh tư liệu Thanh Lê

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan tập trung bám sát nhiệm vụ được phân công trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh cũng ban hành quy chế định kỳ công bố, phổ biến thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các chuẩn về thông tin thống kê, chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng cho các hoạt động thống kê.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chiến lược thống kê giai đoạn 2011-2020. Ảnh: Tiến Đông
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chiến lược thống kê giai đoạn 2011 - 2020. Ảnh: Tiến Đông

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong việc thực hiện chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020./.

Tin mới