mask

Tổng thống Nga ký luật về chặn những thông tin trên mạng gây tổn hại danh dự

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một đạo luật cho phép chặn những thông tin trên mạng Internet làm mất danh dự và nhân phẩm của công dân hoặc pháp nhân, tài liệu liên quan được công bố trên website chính thức của thông tin pháp lý.
Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Những thay đổi trong pháp luật hiện hành đề cập tới một số điểm đặc biệt trong việc thực hiện yêu cầu của văn bản về xóa thông tin được phổ biến trên mạng gây tổn hại tới danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc uy tín trong kinh doanh của pháp phân.

Đặc biệt, khi người phổ biến các thông tin sai sự thật được yêu cầu xóa bỏ các thông tin này trên mạng nhưng từ chối không thực hiện thì khi đến hạn, ban thi hành án có thể đưa ra quyết định về việc hạn chế quyền truy cập mạng đối với kẻ cố tình truyền bá thông tin làm hoen ố thanh danh của người khác.

Tin mới