mask

TP. Vinh: Không có thẻ đi chợ hoặc đi chợ sai ngày trên thẻ đều không được vào chợ

(Baonghean.vn) - Đối với các trường hợp tiểu thương, người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang, không rửa tay bằng nước sát khuẩn, không có thẻ đi chợ hoặc đi sai ngày thì kiên quyết không cho vào chợ và xử lý theo quy định.

Tin mới