TP Vinh thu ngân sách đạt gần 1.500 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - 9 tháng đầu năm 2016, Chi cục thuế TP Vinh thu ngân sách nhà nước đạt gần 1.500 tỷ đồng, bằng 78% dự toán pháp lệnh và tăng 38% so với cùng kỳ.

 v
Kê khai, nộp thuế trước bạ tại Chi Cục thuế Vinh

Các khoản thu đạt cao là tiền sử dụng đất gần 535 tỷ đồng, thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh 353 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 254 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 48 tỷ đồng...

Để đạt được kết quả cao trong thu ngân sách nhà nước, Chi cục thuế Vinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ đổi mới trong công tác quản lý thuế, hiện nay trên địa bàn TP Vinh tất cả doanh nghiệp ( gần 4.500 doanh nghiệp) kê khai, nộp tờ khai qua mạng và nộp thuế điện tử.

Năm 2016, Chi cục thuế Vinh được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hơn 1.841 tỷ đồng, ông  Võ Duy Đức - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Vinh cho hay: Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chi cục thuế Vinh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, quản lý thuế đới với hộ kinh doanh, các chính sách thuế mới, đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế, cưỡng chế thuế, khai thác các nguồn thu phát sinh ở các phường, xã.

Hoàng Vĩnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới