mask

Trả lời kiến nghị cử tri Quỳnh Lưu về chính sách hỗ trợ giá muối

(Baonghean.vn)- Cử tri xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu phản ánh: Việc hỗ trợ bạt nilon của nhà nước trước đây chất lượng khá tốt, nhưng thời gian qua chất lượng rất kém. Nhà nước cần có chính sách trợ giá muối trực tiếp cho diêm dân, thay vì hỗ trợ giá cho doanh nghiệp thu mua muối

Vấn đề này Sở NN và PTNT trả lời như sau:

- Về chất lượng bạt nilon trải ô kết tinh sản xuất muối:

Thực hiện các Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND, số 87/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, những năm qua UBND tỉnh đã hỗ trợ cho các hộ diêm dân sử dụng bạt nilon trải ô kết tinh. Đây là tiến bộ kỹ thuật mới giúp tăng năng suất, chất lượng muối, được triển khai ở các vùng sản xuất muối ở Diễn Châu và Quỳnh lưu, người dân hết sức hoan nghênh.

Sản xuất muối ở An Hòa, Quỳnh Lưu
Sản xuất muối ở An Hòa, Quỳnh Lưu

Tuy nhiên, tại xã Quỳnh Thuận, việc hỗ trợ bạt ni lon trải ô kết tinh mặc dù đã được tuyên truyền khuyến cáo, nhưng chưa thực hiện được. Chỉ có trước đây, Trạm Khuyến nông huyện có triển khai một số mô hình về trải bạt nilon ô kết tinh, sau đó không được nhân rộng. Vì vậy, việc cử tri xã Quỳnh Thuận phản ánh về chất lượng nilon trải ô kết tinh muối trên địa bàn xã là chưa rõ. Tại các xã có sản xuất muối khác, khi thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất muối, bạt nilon trải ô kết tinh do các HTX diêm nghiệp trực tiếp mua và cung ứng cho các hộ xã viên. Đến nay, chưa có thông tin gì phản ánh về chất lượng nilon trải ô kết tinh muối ở các xã đã thực hiện chính sách.

Qua đây, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng bạt ni lon trải ô kết tinh khi cung ứng cho các hộ diêm dân theo chính sách hỗ trợ của tỉnh.

- Về trợ giá thu mua muối:

Hiện nay, sản xuất muối của diêm dân gặp nhiều khó khăn, trong đó nguyên nhân chủ yếu do giá sản phẩm muối xuống thấp. Tuy nhiên, hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm muối đang thực hiện theo cơ chế thị trường, nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thu mua muối, cũng như hỗ trợ cho diêm dân.

Mặc dù giá muối không cao nhưng diêm dân vẫn bám ô nại để sản xuất
Mặc dù giá muối không cao nhưng diêm dân vẫn bám ô nại để sản xuất

Sở Nông nghiệp và PTNT đang kêu gọi đầu tư một số doanh nghiệp tham gia liên kết với diêm dân trong sản xuất, thu mua, tinh chế, tiêu thụ sản phẩm muối nhằm nâng cao chất lượng, giá tiêu thụ muối trên thị trường để cải thiện giá thu mua muối cho diêm dân. Đồng thời tiếp tục đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ giá muối giúp diêm dân giảm bớt khó khăn.

Gia Huy

(Tổng hợp)

Tin mới