Trả lời kiến nghị cử tri về giám định hồ sơ nạn nhân chất độc da cam

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Thanh Chương, Diễn Châu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐTB&XH, Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ giám định tại Hội đồng y khoa tỉnh đối với hồ sơ nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Công tác khám giám định cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách liên quan đến chất độc da cam Dioxin trong năm  2015 có 508 trường hợp, 09 tháng đầu năm 2016 khám giám định được 609 trường hợp. 

Hiện nay không có hồ sơ tồn đọng tại Trung tâm giám định y khoa (Đơn vị tham mưu của Sở Y tế về giám định Y khoa). Đối với những trường hợp hồ sơ không hợp lệ, đơn vị chức năng đã chuyển lại cho Sở Lao động để bổ sung hoàn thiện.

Chính quyền huyện Đô Lương thăm hỏi nạn nhân chất độc màu da cam,ảnh tư liệu.
Chính quyền huyện Đô Lương thăm hỏi gia đình  nạn nhân chất độc màu da cam,ảnh tư liệu.

Trung tâm giám định y khoa đã tổ chức triển khai thực hiện khám giám định đúng quy trình để Hội đồng ra kết luận giúp cho việc thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến được hưởng chế độ đúng quy định của pháp luật.

Từ 15/8/2016 Thông tư 20/2016/TTLB-BYT-BLĐTBXH có hiệu lực, việc thẩm định hồ sơ do Ngành Lao động Thương binh và Xã hội  đảm nhiệm; Sau khi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thành thẩm định hồ sơ, chuyển Trung tâm giám định y khoa để thực hiện khám giám định theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Y tế phối hợp chặt chẽ, đúng quy định để đẩy nhanh tiến độ giám định tại Hội đồng y khoa tỉnh đối với hồ sơ nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin.

Gia Huy

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới