mask

Trần tình hối lỗi của chủ lò quay Giao Hiền

(Baonghean.vn) – Những vi phạm của cơ sở thịt quay Giao Hiền xuất phát từ lỗi nhận thức, kiểu làm ăn chụp giật, không quan tâm đến sức khỏe cộng đồng…Đợt thanh, kiểm tra này đã giúp cho cơ sở thay đổi có nhận thức đúng, tiến tới hành động đúng.

.

Thanh Hoa – Thanh Sơn

Tin mới