mask

Trang bị kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, đảng viên Khối CCQ tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Lớp tập huấn nhằm trang bị thêm một số thông tin, kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, đảng viên mà trực tiếp là đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, ban chỉ đạo 35 Khối Các cơ quan tỉnh...

Chiều 16/11, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, đảng viên trong Khối; giao ban tổng kết cộng tác viên dư luận xã hội và cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 năm 2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo trao đổi một số kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Vì vậy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện mọi cấp.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Lê

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm trang bị thêm một số thông tin, kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ, đảng viên mà trực tiếp là đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, ban chỉ đạo 35 trực tiếp tham mưu công tác này.

Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhất là lãnh đạo cán bộ quản lý các cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần làm cho Nghị quyết 35-CT/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được triển khai có hiệu quả tích cực trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh giới thiệu trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối Các quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh giới thiệu trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối Các quan tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh giao ban tổng kết cộng tác viên dư luận xã hội và cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 năm 2021. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, tập trung tuyên truyền quản triệt đến cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII); tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền về kết quả hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Tin mới