mask

Trang thông tin điện tử, mạng xã hội sẽ bị tước giấy phép nếu sai phạm

(Baonghean.vn) - Từ ngày 15/4/2018, Trang tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép khi vi phạm các quy định của pháp luật - là một trong những nội dung mới của Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/3/2018 .

Theo đó, nếu  tổ chức, doanh nghiệp vi phạm  điểm d, đ, e Khoản 1 Điều 5 Nghị định 27/2018/NĐ-CP và không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 23 Nghị định này sau khi đã được cơ quan cấp phép yêu cầu khắc phục bằng văn bản thì cơ quan cấp phép ban hành Quyết định đình chỉ Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội của tổ chức, doanh nghiệp đó; Trường hợp vi phạm quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 27/2018/NĐ-CP hoặc hai lần bị đình chỉ giấy phép, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội. Quy định này ra đời nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, là công vụ hữu hiệu để kịp thời ngăn chặn khi các hành vi vi phạm xảy ra.

Nghị định mới cũng bổ sung thêm một số quy định về thủ tục sửa đổi bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử, mạng xã hội; quy định về điều kiện tên miền.

Theo quy định cũ, tổ chức, doanh nghiệp muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính phải làm thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép thì nay trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đã được cấp phép khi có sự thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính chỉ cần thông báo đến cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

Nội dung thông báo bao gồm: Tên tổ chức, doanh nghiệp; số giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội; những nội dung thay đổi. Khi nhận thông báo, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Về điều kiện tên miền, từ nay trang thông tin điện tử, mạng xã hội phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam; Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

Bên cạnh bổ sung một số nội dung mới, Nghị định 27/2018/NĐ-CP cũng cắt giảm nhiều quy định về điều kiện thủ tục nhằm thúc đẩy môi trường tự do kinh doanh. Cắt bỏ 6 điều kiện trong lĩnh vực trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội gồm: 04 điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin; 01 điều kiện về phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị, 01 điều kiện quy định về điều kiện kỹ thuật đối với việc cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Bỏ 2 thủ tục trong cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội: Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lí lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai. Giảm bớt 02 thủ tục trong cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội: Thay vì yêu cầu phải nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), quyết định thành lập (đối với tổ chức),... thì chỉ yêu cầu bản sao hợp lệ bao gồm bảo sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc các giấy tờ nêu trên.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Tin mới