mask

Tránh chạy theo chỉ tiêu trong lựa chọn các dự án, đề tài KH&CN

(Baonghean.vn) - ​Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền - Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh Nghệ An tại cuộc họp để nghe và cho ý kiến tư vấn về nội dung: Xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2018 (đợt 2) và đợt 1 năm 2019 được tổ chức chiều 17/7.
p

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Thanh Lê

Trong số 43 đề tài, dự án được đặt hàng từ các sở, ngành, huyện, Sở KH&CN đã rà soát trình Hội đồng khoa học tỉnh 19 đề tài dự án đưa vào thực hiện; 2 đề tài, dự án đang được xem xét, cân nhắc.

Tại cuộc họp, trên cơ sở xác định các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các thành viên hội đồng đã tiến hành thảo luận, và thống nhất 19 đề tài, dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa để trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện đợt 2 (năm 2018) và đợt 1 (năm 2019).

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh: Việc lựa chọn các  dự án, đề tại KH&CN hàng năm là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN trên địa bàn.

Để các đề tài, dự án KH&CN này được áp dụng rộng rãi trong đời sống, việc lựa chọn danh mục các dự án, đề tài KH&CN phải thật sự thiết thực với địa phương, tránh chạy theo chỉ tiêu.

Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN thông qua danh mục đề tài, dự án KH&CN đưa vào thực hiện đợt 2 năm 2018, đợt 1 năm 2019. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN thông qua danh mục đề tài, dự án KH&CN đưa vào thực hiện đợt 2 năm 2018, đợt 1 năm 2019. Ảnh Thanh Lê

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền yêu cầu Hội đồng Khoa học tỉnh cần hoàn thiện xác định lại tên đề tài, phạm vi thực hiện đề tài, dự án. Các đề tài, dự án được triển khai phải thực sự cần thiết, tính thực tiễn cao, ứng dụng rộng rãi, hiệu quả trong đời sống. 

Một số đề tài, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền yêu cầu các chủ đề tài cần tham khảo ý kiến, số liệu của các nhà nghiên cứu, khoa học để tiếp tục hoàn thiện đề tài, dự án.

Tin mới