mask

Tránh máy móc trong thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức chiều 2/7.
Đ
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Minh Chi
Chủ trì hội nghị ở Trung ương có các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình khẳng định: ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước đã triển khai đồng bộ các nghị quyết xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Trọng tâm là tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đó còn là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng đề án vị trí việc làm theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Cùng đó tập trung tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện quyết Trung ương 3 (khóa VIII), gắn với hoàn thành đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín của cán bộ. Ảnh: Minh Cho
Sở Tài nguyên - Môi trường chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên ngành đất đai. Ảnh: Minh Chi

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cụ thể, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) còn gặp nhiều vướng mắc, vẫn còn tâm lý chờ đợi ở một số địa phương, đơn vị.

Việc tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức hạn chế về trình độ, năng lực yếu ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu còn thiếu tích cực, quyết liệt.

Vẫn còn một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn; một số nơi bổ nhiệm vượt số lượng cấp phó theo quy định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu; công tác phát triển đảng còn gặp nhiều khó khăn; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn mang tính hình thức…

Tại hội nghị, một số bộ, ngành Trung ương và địa phương phát biểu, nêu lên những cách làm hay, sáng tạo cũng như đề xuất, kiến nghị tháo gỡ nhiều vấn đề nhằm tạo sự chuyển biến về công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian tới, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Minh Chi
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Minh Chi

Kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng từ nay đến cuối năm với khối lượng lớn, nặng nề; đặc biệt đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đòi hỏi cấp ủy và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cần phải làm và phải làm quyết liệt nhiều nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Trước hết cần tích cực, chủ động thể chế hóa, cụ thể hóa các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và các cấp ủy đảng để thực hiện có hiệu quả ở các cấp; quá trình làm phải bám sát các nguyên tắc cơ bản, song cũng phải rất linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; vừa làm vừa hoàn thiện.

Khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của tổ chức đảng cơ sở, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi có các vấn đề  nổi lên về đất đai, môi trường, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cần quan tâm đẩy mạnh củng cố xây dựng cơ sở Đảng cấp xã, phường vững mạnh; tăng cường xây dựng mối quan hệ, gắn bó mật thiết giữa đảng viên với nhân dân ở từng cơ sở.

Liên quan đến tổ chức bộ máy, đồng chí Phạm Minh Chính đặt ra yêu cầu, sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng phải đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý, tránh máy móc trong tinh giản tổ chức bộ máy. Các cấp ủy và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cần chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác cán bộ trong sáng, gương mẫu, tinh thông; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Khẳng định hiệu quả Giải báo chí quốc gia về xây dựng Đảng – Búa Liềm vàng sau 2 năm tổ chức, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các địa phương quan tâm tuyên truyền và đẩy mạnh cuộc thi nhằm tuyên truyền cổ vũ những mặt tích cực và đấu tranh những tiêu cực; lấy cái đẹp dẹp cái xấu và lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực…

Tin mới