mask

#trao trên 300 bát cháo cho bệnh nhân ung bướu

1 kết quả