mask

Triển khai 2 chương trình mới hỗ trợ người nghèo

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ - TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay đối với hộ mới thoát nghèo và cho vay làm nhà ở phòng, trách bão lụt  theo Quyết định số 48/2014/QD - TTg, Ngân hàng CSXH Chi nhánh Nghệ An đã triển khai hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng lợi.

Người dân xã Nam Cường - Nam Đàn xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt
Người dân xã Nam Cường - Nam Đàn xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt

Cho vay đối với hộ mới thoát nghèo và làm nhà ở phòng, tránh bão lụt là 2 chương trình tín dụng mới do Ngân hàng CSXH Chi nhánh Nghệ An thực hiện. Để triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng, Ngân hàng CSXH Chi nhánh Nghệ An phối hợp với các cấp, ngành liên quan rà soát, lập danh sách đối tượng vay vốn và các tổ chức nhận ủy thác ( Hội CCB, Hội LHPN, Hội ND,Đoàn TN) giải ngân kịp thời nguồn vốn cho người dân.

Nhờ được hỗ trợ nguồn vốn Ngân hàng CSXH, người dân xã Nam Lĩnh - Nam Đàn phát triển mô hình trồng cây ăn quả
Nhờ được hỗ trợ nguồn vốn Ngân hàng CSXH, người dân xã Nam Lĩnh - Nam Đàn phát triển mô hình trồng cây ăn quả.

Đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh Nghệ An đã giải ngân chương trình cho vay các hộ mới thoát nghèo với số tiền 29 tỷ đồng, nhờ đó nhiều hộ dân có nguồn vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, làm dịch vụ. Chương trình cho vay làm nhà ở phòng, tránh bão lụt đã có 154 hộ dân được vay hơn 2,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở.

Hoàng Vĩnh

Tin mới