Triển khai có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản 2016

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai thi hành có hiệu quả Luật đấu giá tài sản tại ngành, địa phương mình.

anh 22
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quỳnh Lan
Sáng 16/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịchThường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016 gồm 8 chương, 81 điều. Sự ra đời của Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho sự phát triển hoạt động đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp hóa; nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và chất lượng hoạt động đấu giá tài sản; thúc đẩy dịch vụ đấu giá tài sản phát triển trong hệ thống các ngành, lĩnh vực dịch vụ theo cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, triển khai Luật nhằm tăng cường cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia đấu giá, trách nhiệm của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật như: Nguyên tắc đấu giá và các hành vi bị cấm; quy định về đấu giá viên, trình tự, thủ tục, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá…

Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ của Luật Đấu giá tài sản 2016. Ảnh: Quỳnh Lan.
Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ của Luật Đấu giá tài sản 2016. Ảnh: Quỳnh Lan.

Theo đó, Luật đấu giá tài sản quy định tài sản bán đấu giá bao gồm tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá và tài sản thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, Luật liệt kê cụ thể các loại tài sản này trên cơ sở rà soát quy định tại pháp luật chuyên ngành nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản khi bán đấu giá các loại tài sản đó.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá, trong những năm qua hoạt động bán đấu giá tài sản còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như: Chất lượng dịch vụ đấu giá hiệu quả chưa cao, còn tồn tại tình trạng thông đồng, thỏa thuận dìm giá... để trục lợi, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất; Chất lượng của đội ngũ đấu giá viên còn chưa đồng đều, các doanh nghiệp đấu giá tài sản quy mô nhỏ, manh mún, thiếu chuyên nghiệp.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Lan
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Lan

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Để triển khai thi hành kịp thời Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Tại kế hoạch đã xác định một số nội dung công việc cần tập trung triển khai thực hiện chuẩn bị cho việc áp dụng thống nhất, hiệu quả Luật đấu giá tài sản ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đại biểu nghiêm túc  tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản để tổ chức triển khai, thực hiện ở ngành, địa phương mình có hiệu quả.

Sau hội nghị này đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ kế hoạch triển khai thi hành Luật của UBND tỉnh và tình hình thực tiễn của ngành, địa phương triển khai thi hành có hiệu quả Luật đấu giá tài sản tại ngành, địa phương mình; Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật cho các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại ngành, địa phương; Tăng cường công tác phối hợp trong quá trình bán đấu giá tài sản nhằm kịp thời ngăn chặn triệt để tình trạng cò mồi, thông đồng dìm giá, xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm./.

Quỳnh Lan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới