Triển khai thực hiện Đề án xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Mục tiêu của đề án là thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”, góp phần tạo ra sức lan tỏa trên toàn quốc.

Ngày 14/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Kế hoạch triển khai Quyết định số 17/QĐ - TTg ngày 04/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung trong thực hiện đề án; xây dựng lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ và phối hợp thực hiện; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện đề án.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện, kịp thời đôn đốc hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện đề án với những nhiệm vụ cụ thể như: Nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí NTM, xây dựng huyện NTM kiểu mẫu về "Phát triển văn hóa gắn với du lịch".

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phú Hương

Đề án được chia làm hai giai đoạn thực hiện là giai đoạn 2018 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.  Mục tiêu tổng quát của Đề án là nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”, góp phần tạo ra sức lan tỏa trên toàn quốc. 

Tại cuộc họp, các sở, ban ngành liên quan đã góp ý một số nội dung cụ thể vào dự thảo kế hoạch, như: bổ sung thêm tỷ lệ nhà ở dân cư có công trình vệ sinh tự hoại; bổ sung và chỉnh sửa lại các nội dung về hỗ trợ các đơn vị trực thuộc giúp Nam Đàn xây dựng một số mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm; đề xuất Tổng cục Du lịch kết nối các công ty lữ hành giúp huyện xây dựng, kết nối các tour, tuyến du lịch trên địa bàn huyện...

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra phong trào xây dựng NTM ở huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra phong trào xây dựng NTM ở huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh và huyện Nam Đàn trong xây dựng kế hoạch. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Điều phối xây dựng NTM và UBND huyện Nam Đàn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, cùng các ngành thống nhất lại từng nội dung cụ thể; Tập trung hoàn thiện trước ngày 20/3 để trình UBND tỉnh xem xét, thông qua trong cuộc họp thường kỳ tháng 3/2019.

Tin mới