mask

Triển khai tốt công tác khám, kiểm tra sức khỏe cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp cần hướng dẫn triển khai tốt công tác khám, kiểm tra sức khỏe cán bộ phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 19/2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và Quyết định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. 

Triển khai tốt công tác khám, kiểm tra sức khỏe cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp ảnh 1

Dự hội nghị tại Hà Nội có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Kim Tiến -  Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương;… 

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì; cùng dự có lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc; Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh… Ảnh: Thành Duy

QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH MỚI CỦA BAN BÍ THƯ VỀ BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến đã trình bày báo cáo triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ sức khỏe năm 2020. Tiếp đó, Ban tổ chức quán triệt Quyết định 215-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (Quyết định 215), Quyết định này thay thế Quyết định số 242-QĐ/TW, ngày 15/4/2014 của Ban Bí thư khóa XI.

Theo Quyết định 215, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương là cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ theo phân cấp. Đồng thời, là cơ quan chủ trì điều phối hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao theo quy định của Ban Bí thư.

Triển khai tốt công tác khám, kiểm tra sức khỏe cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp ảnh 2
Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương có 1 trưởng ban và 3 phó trưởng ban và các ủy viên. Bên cạnh đó, Ban có các đơn vị trực thuộc là Văn phòng ban và các hội đồng chuyên môn là tổ chức tư vấn, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tại hội nghị, một số địa phương cũng đã có tham luận về hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Dịp này, Ban tổ chức đã công bố quyết định danh sách Hội đồng chuyên môn thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

SỨC KHỎE CÁN BỘ LÀ VẤN ĐỀ HỆ TRỌNG CỦA ĐẢNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của các Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe từ Trung ương đến địa phương trong năm 2019. 

Trong năm 2020 và những năm tới đây, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhận thức, quan điểm sức khỏe cán bộ nói chung, sức khỏe cán bộ cấp cao là vấn đề quan trọng, vấn đề hệ trọng của Đảng; cần thống nhất nhận thức để giải quyết vấn đề này đúng mức, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta.

“Con người là vốn quý, cán bộ là then chốt của then chốt; đầu tư cho con người, đầu tư cho cán bộ là đầu tư cho phát triển cả trước mắt và lâu dài để phục vụ đất nước”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nói. 

Do đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan tham mưu, các cơ quan giúp việc, các hội đồng chuyên môn cần quan tâm, chú trọng và tăng cường nhận thức liên quan đến nhiệm vụ này, để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe của cán bộ, ngày càng chu đáo, chất lượng, hiệu quả hơn.

ng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức TƯ. Ảnh: Thanh Hùng.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Thanh Hùng/vietnamnet.vn

Bên cạnh đó, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp cần hướng dẫn triển khai tốt công tác khám, kiểm tra sức khỏe cán bộ phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chủ trì tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thiện các quy định, quy chế chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp trên cơ sở đó để thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền gắn với có chế tài xử lý phù hợp; xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng hoạt động các hội đồng chuyên môn và cơ quan chuyên trách;…

“Tư tưởng phải thông, nhận thức là phải rõ ràng, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn và hành động quyết liệt, có hiệu quả”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tinh thần làm việc đối với đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Triển khai tốt công tác khám, kiểm tra sức khỏe cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp ảnh 4
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nêu một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid -19 ngay sau hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thành Duy

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp thu nội dung hội nghị, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Ngay sau hội nghị, liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, trước lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy dự hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 của tỉnh thì Ban chỉ đạo của các huyện, thành, thị phải luôn chủ động đề cao cảnh giác, phân công, phân nhiệm rõ ràng, đôn đốc các xã; đồng thời quan trọng nhất là nắm chắc tình hình địa bàn.

Đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh phải luôn trong tâm thế sẵn sàng, kiểm soát, tầm soát tốt tình hình, để xử lý tốt các tình huống (nếu có) xảy ra, không được chủ quan vì diễn biến của dịch Covid -19 còn phức tạp. 

Tin mới