mask

Triển lãm 'Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước'

(Baonghean.vn) - Hướng đến kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021) gắn với kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Triển lãm ảnh chuyên đề “Hồ Chí Minh – Người đi tìm hình của nước".

Triển lãm Hồ Chí Minh– Người đi tìm hình của nước” được tổ chức từ ngày 25/4 đến hết năm 2021 tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nhằm mục đích giới thiệu công lao to lớn của Người trong việc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam và góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ảnh: Công Kiên
Cán bộ Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật Nghệ An xem triển lãm. Ảnh: Công Kiên

Qua đó, khẳng định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện lý tưởng cách mạng và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Tạo ấn tượng sâu sắc, xúc động cho quần chúng nhân dân, góp phần tăng thêm niềm tin và tinh thần phấn khởi của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại triển lãm, hàng trăm bức ảnh và tư liệu lịch sử được trưng bày theo 3 chủ đề dựa trên hành trình tìm đường cứu nước và bước đi của cách mạng Việt Nam. Phần 1 có chủ đề Người đi tìm hình của nước (Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước; Con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: Cách mạng vô sản).

Bức ảnh
Bức ảnh Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) - nơi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu ra đi tìm đường cứu nước được trung bày tại triển lãm. 

Phần 2 có chủ đề Người xây dựng các nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước (Sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, sáng lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội).

Và phần 3 có chủ đề Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn (Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; Xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới; Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay).

rong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức triển lãm đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: Công Kiên
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức triển lãm đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: Công Kiên

Triển lãm “Hồ Chí Minh– Người đi tìm hình của nước” đã thu hút khá nhiều người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức đã triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Tin mới