Trong tương lai sẽ chỉ còn 10 trường được đào tạo giáo viên?

Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án quy hoạch lại cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trường sư phạm.

Theo thông tin, sắp tới có thể sẽ chỉ còn 10 cơ sở đào tạo giáo viên. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có 13 trường đại học chuyên về sư phạm và 61 trường đại học đa ngành có đào tạo sư phạm.

Nếu tính cả đào tạo trung cấp và cao đẳng thì cả nước hiện có khoảng 100 trường được phép đào tạo giáo viên.

Thực tế cho thấy những năm qua, lượng cử nhân sư phạm ra trường chưa có việc làm vẫn tăng cao. Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận những năm gần đây, chất lượng đầu vào sư phạm nhìn chung còn thấp, không thu hút được học sinh xuất sắc theo học ngành sư phạm.

Trong tương lai sẽ chỉ còn 10 trường được đào tạo giáo viên? ảnh 1
Quy hoạch lại các trường sư phạm là mục tiêu của Bộ GD&ĐT nhằm giải quyết bài toán thừa thiếu giáo viên.

Để giải quyết bài toán này, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ đã, đang và sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp và quy hoạch các cơ sở đào tạo giáo viên trên cơ sở các quy chuẩn về điều kiện đảm bảo chất lượng, để hình thành 10 cơ sở đào tạo giáo viên trung tâm có uy tín, đủ năng lực đào tạo giáo viên.

Các cơ sở đào tạo khác sẽ chuyển đổi hoạt động để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm, tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho toàn hệ thống.

Toàn bộ chương trình đào tạo của các trường sư phạm sẽ được chuẩn hóa và sử dụng đồng bộ trong toàn hệ thống để đảm bảo chất lượng đào tạo giáo viên.

Hiện các trường cao đẳng sư phạm trên cả nước vẫn thấp thỏm chờ "số phận" của mình sẽ như thế nào.

Nếu việc quy hoạch các trường sư phạm đi theo hướng chỉ còn 10 cơ sở đào tạo giáo viên trọng điểm thì sẽ tác động không nhỏ đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động đang công tác tại các trường cao đẳng sư phạm địa phương.

Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2018 Nâng chuẩn trình độ giáo viên, sinh viên sư phạm không được miễn học phí... nằm trong những điều sửa đổi của Luật Giáo dục.

Tin mới