TRỰC TIẾP: Quốc hội thảo luận quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Hôm nay, 28/5, Quốc hội tiến hành thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.
Mở đầu phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt (bản đầy đủ đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội) của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Báo cáo khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, theo đó, việc hoàn thiện thể chế được thực hiện khá đầy đủ, kịp thời hơn so với giai đoạn trước,thường xuyên tổng kết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn; phạm vi điều chỉnh ngày càng rộng, bao phủ mọi lĩnh vực của nền kinh tế; đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; công khai, minh bạch; chất lượng văn bản được nâng lên,...

Tuy nhiên, công tác thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Quốc hội về quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, một số điểm quy định chưa rõ ràng, chưa thống nhất, một số vấn đề lớn chưa được xử lý thấu đáo; tính ổn định, tính hệ thống còn hạn chế, nhiều văn bản thường xuyên sửa đổi, bổ sung; chính sách bổ nhiệm, giám sát người đứng đầu doanh nghiệp chưa chặt chẽ, doanh nghiệp đầu tư chưa hiệu quả dẫn đến tham nhũng, lãng phí...

Báo cáo cũng nêu bật các kết quả đã đạt được, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế (cả về chủ quan, khách quan), qua đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả việc quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới...

Tiếp đó, Quốc hội dành 1 ngày làm việc để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Trước đó, thực hiện kế hoạch giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với nhiều bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và một số doanh nghiệp nhà nước; làm việc với Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo về kết quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016.

Sau khi tập hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương, Đoàn giám sát đã hoàn thiện Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 trình Quốc hội xem xét./. 

Theo baochinhphu.vn, vnexpress.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới