mask

Trung Quốc bầu chọn các chức danh trong Chính phủ

Sáng 19/3, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 7 bầu ra các chức danh trong Chính phủ.

Theo danh sách do Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cử, Hội nghị đã bầu Hàn Chính, Tôn Xuân Lan, Hồ Xuân Hoa và Lưu Hạc làm Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Ngụy Phượng Hòa, Vương Dũng, Vương Nghị, Tiêu Tiệp, Triệu Khắc Chí làm Ủy viên Quốc vụ.

Trung Quốc bầu chọn các chức danh trong Chính phủ ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị. Ảnh: AP

Danh sách các Bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban trong Bộ máy Chính phủ được bầu chọn bao gồm: Tiêu Tiệp – Tổng thư ký Quốc vụ viện; Vương Nghị – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ngụy Phượng Hòa – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Hà Lập Phong – Chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển; Trần Bảo Sinh – Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Vương Chí Cương – Bộ trưởng Bộ khoa học kỹ thuật; Miêu Vu – Bộ trưởng Bộ công nghiệp và truyền thông; Battelle – Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề dân tộc; Triệu Khắc Chí – Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Thanh – Bộ trưởng Bộ An ninh; Hoàng Thục Hiền – Bộ trưởng Bộ Dân chính; Phó Chính Hoa – Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lưu Côn – Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trương Kỷ Nam – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nhân lực và Bảo trợ xã hội; Lục Hạo – Bộ trưởng Bộ tài nguyên tự nhiên; Lý Cán Kiệt – Bộ trưởng Bộ Môi trường sinh thái; Vương Mông Vi – Bộ trưởng Bộ nhà ở và xây dựng thành thị nông thôn; Lý Tiểu Bằng – Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải; Ngạc Cánh Bình – Bộ trưởng Bộ Thủy lợi; Hàn Trường Phú – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn; Chung Sơn – Bộ trưởng Bộ Thương mại, Lạc Thụ Cương – Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch; Mã Hiểu Vĩ - Chủ nhiệm Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia, Tôn Thiệu Sính – Bộ trưởng Bộ các vấn đề cựu chiến binh; Vương Ngọc Phổ – Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp, Dịch Cương – Thống đốc Ngân hàng nhân dân; Hồ Trạch Quân – Tổng kiểm toán nhà nước.

Trước đó, Kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 cũng đã thông qua Dự thảo quyết định về Phương án cải cách cơ cấu bộ máy Quốc vụ viện nhằm củng cố bộ máy chính phủ hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Được biết từ khi tiến hành cải cách mở cửa cho đến nay, Trung Quốc đã tiến hành 7 lần cải cách bộ máy Chính phủ.

Ông Vương Nghị, sinh năm 1955, quê quán Bắc Kinh, có bằng thạc sỹ kinh tế, tiến sỹ quan hệ quốc tế. Ông Vương Nghị là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khóa trước. Với việc được bầu giữ chức vụ Ủy viên Quốc vụ (trên Bộ trưởng và dưới Phó Thủ tướng) và kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Vương Nghị đã phá vỡ truyền thống trước đó của Trung Quốc khi phụ trách vấn đề đối ngoại được giao cho hai người là Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Vương Nghị là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 18, khóa 19.

Trung Quốc bầu chọn các chức danh trong Chính phủ ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: Baidu

Ông Ngụy Phượng Hòa, Thượng tướng, Ủy viên quân ủy Trung ương, sinh năm 1954, quê quán Sơn Đông, tốt nghiệp Đại học Quốc phòng. Ông Ngụy Phượng Hòa từng nắm giữ các chức vụ như Tham mưu trưởng lực lượng pháo binh số 2, Phó Tổng tham mưu trưởng PLA, Tư lệnh lực lượng pháo binh số 2. Ông Ngụy Phượng Hòa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 18, khóa 19.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Dịch Cương, sinh năm 1958, quê quán Bắc Kinh. Giáo sư, tiến sĩ kinh tế, từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo kinh tế tài chính Trung ương, Phó Thống đốc ngân hàng nhân dân. Ông Dịch Cương là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 19./.

Tin mới