mask

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2022

(Baonghean.vn) - Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2022.

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An giai đoạn 2020 – 2022; Đề án vị trí việc làm và nhu cầu thực tế về cán bộ nghiệp vụ, giáo vụ và giáo viên dạy thực hành lái xe.

Căn cứ văn bản số 2569/SNV-TCBC ngày 19/10/2022 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động;

Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2022 ảnh 1

Sa hình sát hạch Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An

I. Chỉ tiêu số lượng tuyển dụng:

Cán bộ nghiệp vụ, giáo vụ: 01chỉ tiêu

Cán bộ Hành chính, nhân sự 01 chỉ tiêu

Giáo viên dạy thực hành lái xe: 04 chỉ tiêu

II. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Đối tượng và điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ 21 tuổi đến 45 tuổi;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có hồ sơ lý lịch cá nhân rõ ràng được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

h) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luật (Các điều kiện cụ thể tại thông báo chỉ tiêu và yêu cầu vị trí xét tuyển viên chức năm 2022 kèm theo)

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2022 ảnh 2

Trụ sở Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh nộp 01 bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Bảng điểm kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Bản sao giấy khai sinh

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp, giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6.Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

7. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

8. 03 ảnh cỡ 4 x 6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 3 tháng, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

9. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận.

IV. Nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức:

1. Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển

2. Nội dung tuyển dụng :

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển:

V. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời hạn: Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An, Khối Hồ Sơn, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: 0238.3782225.

Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

VI. Lệ phí xét tuyển:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính: Lệ phí tuyển dụng 500.000đ/01 hồ sơ dự tuyển.

Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ và phí dự tuyển, khi đến mang theo chứng minh nhân dân và bằng tốt nghiệp đại học (cao đẳng hoặc Trung cấp) gốc.

VII. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển và tài liệu hướng dẫn ôn tập

1. Thời gian kiểm tra điều kiện dự tuyển tại vòng 1: Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nộp hồ sơ dự tuyển.

2. Thời gian xét tuyển vòng 2 và tài liệu hướng dẫn ôn tập: Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày Thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2.

3. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường Văn phòng Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Nghệ An.

Tin mới