Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai tuyển dụng 2016

Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai cần tuyển dụng  viên chức năm 2016 như sau:
1. Số lượng:
- Tại trung tâm y tế: 01 bác sỹ đa khoa; 01 cử nhân xét nghiệm
- Tại các trạm y tế: + Trạm Y tế xã Quỳnh Lộc: 01 cao đẳng điều dưỡng phụ sản hoặc hộ sinh cao đẳng
+ Tại Trạm Y tế xã Quỳnh Trang: 01 cao đẳng điều dưỡng phụ sản hoặc hộ sinh cao đẳng
2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển: 
- Có văn bằng chuyên môn  phù hợp với vị trí cần tuyển,  có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khoẻ.
- Không tuyển dụng những người:  bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm pháp luật.
3. Hình thức: Xét tuyển
4. Hồ sơ dự tuyển: Theo quy định hiện hành của nhà nước.
5. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 23/5/2016 đến hết ngày 17/6/2016.
6. Địa điểm nhận hồ sơ: Nạp tại bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai.
7. Thời gian các ứng viên dự tuyển: Thông báo sau.
8. Lệ phí xét tuyển:  260.000 đồng/ 01 hồ sơ.
* Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua trung gian, hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.
Điện thoại liên hệ: 0383.661669; DĐ: 0987229515.
Giám đốc: Vũ Ngọc Phú
TIN LIÊN QUAN

Tin mới