mask

Trưởng Ban Tổ chức huyện dùng bằng giả

Ngày 13/7, tin từ Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết: Tên ông Lê Kim Khoa (SN 13/4/1972) Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) không có trong danh sách cấp bằng đại học ngành Tài chính ngân hàng nhà nước hệ tại chức của trường này.

Trong hồ sơ của Ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê, ông Lê Kim Khoa có văn bằng của Trường Đại học kinh tế TPHCM cấp ngày 18/8/2008, loại hình đào tạo “tại chức”; ngành “Tài chính ngân hàng nhà nước”, xếp loại “khá” và được công nhận danh hiệu “cử nhân kinh tế”. Văn bằng của ông Khoa có dấu của Trường Đại học kinh tế TPHCM, số vào sổ 264/ĐHKT-ĐTTC/TN/2008.

Từ 2012 đến nay là Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê.

Tin mới