mask

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Nghệ An làm tốt công tác xây dựng vị trí việc làm

(Baonghean.vn) - Đây là đánh giá của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc tổ chức tại Hà Nội chiều 1/10.

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Dự hội nghị ở điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban tổ chức và huyện, thành, thị ủy. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Nghệ An làm tốt công tác xây dựng vị trí việc làm ảnh 1
Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Vietnamnet

Trong 9 tháng năm 2018, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, tích cực bám sát các kết luận của ngành, Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt kết quả cao như: tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện các đề tài, đề án; tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Sau 3 năm số cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng 68, một số hợp đồng khác, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm được 85.600 người, tương đương hơn khoảng 3%; người hưởng phụ cấp ở thôn, tổ dân phố giảm được 47.324 người, tương đương 5,61%. Tổng số cả hệ thống chính trị giảm được 132.354 người, tương đương 3,51%. 

Các biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ trong ngành ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả; chế độ báo cáo thực hiện nghiêm túc. Nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã từng bước được tháo gỡ; kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở để thực hiện.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung thống nhất với dự thảo báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình bày, cả về mặt được, chưa được, nguyên nhân và một số nhiệm vụ giải pháp đưa ra; thống nhất các trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn ngành đến hết năm 2018. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính điểm lại những điểm nổi bật của công tác tổ chức xây dựng Đảng và một số bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác 9 tháng đầu năm và quý III/2018.

Về nhiệm vụ trong quý IV năm 2018, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng chuẩn bị triển khai Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) sắp diễn ra, trong đó có nhiều việc liên quan đến ngành Tổ chức xây dựng Đảng; triển khai các tiểu ban để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh, toàn ngành phải tiếp tục phát huy cao độ tinh thần: đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy; tập trung nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng với đó, ngành cũng cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác chính sách cán bộ, nhất là cán bộ chịu tác động bởi việc thực hiện các nghị quyết của Đảng; tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII), các kế hoạch, kết luận của Bộ Chính trị, các quy định của Ban Bí thư. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tiếp tục xây dựng vị trí việc làm hiệu quả, trong đó biểu dương cách làm của TP. Hải Phòng và một số địa phương khác như Nghệ An và đề nghị sơ kết, nhân rộng và các địa phương khác nghiên cứu, học tập.

Trong 3 tháng cuối năm, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị ngành cần tiếp tục tập trung tham mưu hoàn thành có chất lượng các đề án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2018, trong đó đặc biệt lưu ý 6 bài học kinh nghiệm, 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp tại kết luận của Hội nghị toàn ngành xây dựng Đảng năm 2018;

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên công tác tổ chức xây dựng Đảng; chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Nghệ An làm tốt công tác xây dựng vị trí việc làm ảnh 3
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An theo dõi hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ theo phương châm: đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc của Đảng; thực hiện tốt công tác tổ chức Đảng và đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ với tinh thần: Tổ chức đi tìm cán bộ, không để cán bộ đi tìm tổ chức.

Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng cán bộ trong toàn ngành “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”; bên cạnh đó ngành cần tiếp tục coi trọng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động về tổ chức xây dựng Đảng, trong đó cần quan tâm tham dự giải “Búa liềm vàng”; tăng cường giám sát, kiểm tra chuyên ngành. 

Tin mới