mask

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam tuyển dụng

(Baonghean.vn) -  Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam có nhu cầu tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2023, cụ thể như sau:
0:00 / 0:00
0:00

1. Vị trí, trình độ chuyên môn và số lượng cần tuyển, hình thức hợp đồng:

TT

Vị trí tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Số lượng

Hình thức ký hợp đồng

1

Nhân viên phòng Nhân sự Tổng hợp

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, ưu tiên Nam giới

01

Cơ hữu

2

Nhân viên phòng Đào tạo

Tốt nghiệp Đại học ĐHSP chính quy loại khá trở lên, ưu tiên đã qua công tác quản lý đào tạo, giảng dạy.

01

Cơ hữu

3

Trung tâm Hợp tác đào tạo và Giới thiệu việc làm:

- Phụ trách hợp tác đào tạo, văn phòng TT

- Phụ trách giới thiệu việc làm cho HSSV

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, ưu tiên Nam giới, ngành Kế toán,…, năng động trong các hoạt động Đoàn – Hội

02

Cơ hữu

4

Giáo viên ngành Điện công nghiệp

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Điện

03

Cơ hữu

5

Giáo viên ngành Công nghệ Hàn

Tốt nghiệp ĐH chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Hàn

03

Cơ hữu

6

Giáo viên Tiếng Hàn

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Tiếng Hàn.

02

Cơ hữu

7

Giáo viên Tiếng Nhật

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Tiếng Nhật.

02

Cơ hữu

8

Giáo viên ngành May

Tốt nghiệp CĐ chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành May

02

Cơ hữu

9

Giáo viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

Tốt nghiệp CĐ chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

02

Cơ hữu

Tổng cộng

18


2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 30/4/2023;

- Địa chỉ: Phòng Nhân sự Tổng hợp - Trường Trung cấp KT-KT Hồng Lam

Số 382, Đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 0989 456645 - 0916 679 368.

Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

Hiệu trưởng: Phan Xuân Dũng (đã ký)

Tin mới