mask

THÔNG BÁO

Truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện bị tạm giữ

(Baonghean.vn) - Hiện nay, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ 60 xe mô tô, xe máy vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ mà chủ sở hữu, người vi phạm, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết, cụ thể như sau:
Truy tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện bị tạm giữ ảnh 1

Căn cứ luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012, Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Công an huyện Thanh Chương đề nghị Cục C02, C08 - Bộ Công an; Phòng PC02, PC08, Công an các huyện, thành phố, thị xã - Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp rà soát hồ sơ quản lý để xác định chủ phương tiện; đề nghị phòng PX04, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đăng thông báo để phát hiện ai là chủ các phương tiện trên liên hệ đội CSGT-TT, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để giải quyết.

Địa chỉ: Khối 10, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383.823.174; Fax: 02383.823.410

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng phương tiện thì số phương tiện trên sẽ bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tin mới