mask

Từ 11/2, Nghệ An sẽ đổi mã vùng từ 38 thành 238

(Baonghean.vn) -Theo Quyết định 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin  Truyền Thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Nghệ An sẽ đổi mã vùng từ 38 thành 238.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời điểm chuyển đổi mã vùng: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11 tháng 2 năm 2017.

Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 11 tháng 2 năm 2017 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 12 tháng 3 năm 2017;

- Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 13 tháng 3 năm 2017 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 4 năm 2017.

Mã vùng chuyển đổi của tỉnh Nghệ An:

+ Mã vùng cũ: 38

Các bước tiến hành:

a) Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh trước thời điểm chuyển đổi mã vùng kể từ ngày 11/12/2016, tập trung mạnh và tuyên truyền liên tục kể từ ngày 4/2/2016.

b) Chuẩn bị các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm quay số song song trong thời gian 30 ngày bắt đầu kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi. Ví dụ: Trong thời gian này thuê bao bị gọi có thể được quay số theo mã vùng cũ của tỉnh Nghệ An là 0383.456.789 hoặc quay số theo mã vùng mới là 02383.456.789 thì cuộc gọi đều thành công.

Duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu 30 ngày (kể từ thời điểm kết thúc việc quay số song song). Trong thời gian này, các cuộc gọi quay số theo mã vùng mới được tiến hành bình thường, các cuộc gọi quay số theo mã vùng cũ được định tuyến vào âm thông báo (bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh đối với cuộc gọi liên tỉnh, liên mạng trong nước; bằng tiếng Anh đối với cuộc gọi từ quốc tế). Việc cài đặt âm thông báo do doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết thúc duy trì âm thông báo: Các cuộc gọi chỉ thực hiện thành công khi người sử dụng quay số theo mã vùng mới.

Sở TT-TT Nghệ An

Tin mới