Từ 15 tuổi được phép mở thẻ ngân hàng

Việc cho phép trẻ đủ 15 tuổi được mở các loại thẻ ngân hàng sẽ giúp mở rộng đối tượng sở hữu thẻ ngân hàng.

Theo Thông tư 26/2017 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Đồng thời, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Từ 15 tuổi được phép mở thẻ ngân hàng ảnh 1
Trẻ đủ 15 tuổi sẽ được phép mở thẻ ngân hàng. (Ảnh:KT)

Quy định mới đã thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 đến 18 tuổi được phép mở thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi, thay vì trước đây nhóm đối tượng này chỉ được mở các loại thẻ khi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ. Theo NHNN, việc mở rộng thêm đối tượng được dùng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi nhằm đồng bộ với quy định về đối tượng được vay tại các tổ chức tín dụng và quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015.

Sau khi thông tư 26 có hiệu lực, một số ngân hàng thương mại cho biết, việc thêm đối tượng khách hàng được mở thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ trả trước là tín hiệu tốt cho thị trường và theo xu hướng chung của các nước. Nhưng để triển khai đồng bộ đến từng chi nhánh, phòng giao dịch, một số ngân hàng vẫn đang nghiên cứu.

Theo số liệu của Vụ Thanh toán-NHNN, đến cuối quý IV/2017, trên thị trường đã có hơn 132 triệu thẻ các loại được phát hành, bao gồm thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ trả trước... Trong đó, số liệu thống kê riêng từng loại thẻ gần nhất được công bố là hơn 92 triệu thẻ ATM, hơn 12 triệu thẻ tín dụng và các loại thẻ khác./.

Tin mới