mask

Từ 15/1/2019, tăng giá 3 -10% hơn 1.900 dịch vụ y tế

Theo Thông tư 39 của Bộ Y tế có hiệu lực từ 15/1/2019, mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình >3%, giá dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh tăng bình quân >10%.
Từ 15/1/2019, tăng giá 3 -10% hơn 1.900 dịch vụ y tế ảnh 1
 

Tin mới