mask

Từ 1/6, tất cả cán bộ các sở, ngành của Nghệ An kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa

(Baonghean.vn) - Đây là nhiệm vụ được UBND tỉnh Nghệ An đặt ra trong thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính.
0:00 / 0:00
0:00

Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và nhiệm vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn 3509/UBND-KSTT, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương triển khai.

Từ 1/6, tất cả cán bộ các sở, ngành của Nghệ An kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa ảnh 1
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở, ngành nhấn nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo tỉnh. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Công văn của UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương: Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: Số 450/UBND- KSTT ngày 18/01/2022; số 985/UBND-KSTT ngày 17/02/2022; Số 2768/UBND- KSTT ngày 20/4/2022. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Kế hoạch số 526/UBND-KH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở đó, đến tháng 6/2022 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các sở, ban, ngành được cấp chứng thư số;

Đến tháng 12/2022 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện được cấp chứng thư số;

Tháng 6/2023 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp xã được cấp chứng thư số...

Tải toàn bộ Công văn của UBND tỉnh Nghệ An tại đây.

Tin mới