Turbine sông sản xuất nhiều điện gấp 12 lần pin mặt trời

Turbine sông Idénergie có thể vận hành ở nơi nước chỉ sâu 60 cm, có thể tạo ra lượng điện bằng 12 tấm pin mặt trời.
Video:Turbine sông sản xuất nhiều điện gấp 12 lần pin mặt trời.

Tin mới